Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

PRZYGOTOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

Kolejna grupa młodzieży naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania w kościele parafialnym na Zamysłowie. Planowany termin

piątek, 20 kwietnia 2018 r.

****************************

Spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowaniaobowiązkowe.

Odbywają się one w każdy piątek miesiąca, wg. porządku:

18.00 – Msza św. z katechezą dla wszystkich
po Mszy św.  – spotkanie w grupach

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do o. Metodego.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg poniższego formularza otrzymanego w parafii lub u o. Metodego.
(wydruk z naszej strony internetowej powinien mieć format A5)

Download the PDF file .

Download the PDF file .