I Komunia św.

SAKRAMENT I KOMUNII ŚW.

PRZYGOTOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

“Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim”.
(J 6, 51. 54. 56).

Termin I Komunii św.:
13 maja 2018 r., godz. 11.00

Termin I spowiedzi św.:
12 maja 2018 r.

Przygotowanie kościoła do uroczystości komunijnej:
9-11 maja 2018 r.

Przygotowanie bezpośrednie:

Zgłaszając chęć udziału przygotowaniach rodzice/opiekunowie zobowiązują się spełniać następujące warunki:

  • zadbać o uczestnictwo dziecka w ramach katechezy szkolnej (lekcje religii w szkole),
  • w niedziele i święta nakazane uczestniczyć z dzieckiem w Eucharystii,
  • dopilnować, aby dziecko brało udział w czwartkowych mszach szkolnych o godz. 18.00,
  • pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału Katechizmu i modlitw,
  • systematycznie brać udział w spotkaniach organizacyjnych (raz w miesiącu spotkanie-katecheza dla rodziców w każdy I czwartek miesiąca)
  • uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych, roratach, Drodze Krzyżowej i nabożeństwach majowych,
  • wspierać dziecko modlitwą, przyjmowaną w jego intencji Komunią Świętą oraz przykładem chrześcijańskiego życia,
  • współpracować z osobą prowadzącą w Parafii przygotowanie do I Komunii Świętej

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje dzieci, które zostały ochrzczone poza naszą parafią)
pisemne zgłoszenie dziecka wg poniższego formularza otrzymanego w parafii lub na katechezie.
(wydruk z naszej strony internetowej powinien mieć format A5)

Download the PDF file .