RÓŻANIEC ZA DZIECI

RÓŻANIEC ZA DZIECI 

Różaniec rodziców za dzieci-ulotka

           Najlepszy prezent od rodziców!!! Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci. 

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie…, ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim dzieciom?

Często my rodzice nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo wszechogarniające, łatwo dostępne, ekspansywne jest zło! Z początku wygląda ono bardzo niewinnie. Obecnie już nie tylko alkohol, papierosy, narkotyki, pornografia ale i swoboda seksualna, propagowanie związków niesakramentalnych, aborcji, także sekty, okultyzm, źle pojęta wolność, uzależnienie od Internetu i wiele innych niebezpieczeństw czyha na młodego człowieka. Oprócz zagrożeń płynących z zewnątrz, częstokroć my rodzice popełniliśmy i popełniamy błędy wychowawcze wprowadzając wielkie zamieszanie w wewnętrzny świat dziecka.

Wszystkim współczesnym zagrożeniom nie jesteśmy w stanie sami zaradzić! Jednak nie jesteśmy bezradni w obliczu niebezpieczeństwa
i zła, które grozi naszym dzieciom. 

JEST KTOŚ, KTO MOŻE WSZYSTKO.
TA OSOBA, TO BÓG!
NIESKOŃCZENIE MIŁUJĄCY NAS.

Jak to działa?
Jak i kiedy się modlić?

Proponujemy deklarację czasową na okres 1 roku, z możliwością dalszej kontynuacji. Modlitwa oparta jest na formule Żywego Różańca, gdzie każdy, z wiarą odmawia w intencji swoich dzieci przez miesiąc, codziennie jedną przynajmniej dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych. Następnie, poczynając od pierwszej soboty kolejnego miesiąca, zmieniamy tajemnicę według porządku, w jakim są ułożone w różańcu. I tak osoba, która odmawiała I radosną przechodzi do II radosnej,
a w następnym miesiącu do III itd. Po radosnych tajemnicach odmawiamy tajemnice światła, potem bolesne a następnie chwalebne po czym od nowa radosne itd. Osoba, która odmawia 1 tajemnicę Radosną – również odmawia wstępne modlitwy tj. Wierzę w Boga Ojca, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu

Dla dobra dziecka, każdy rodzic jest gotowy do wielkich poświęceń,
więc nie żałujmy 3 – 5 minut czasu naszym dzieciom!

Dlatego warto włączyć się we wspólnotę rodziców modlących się w Różach Różańcowych za dzieci.

Drogi rodzicu! Jeżeli chciałabyś/chciałbyś włączyć się w modlitwę różańcową za swoje dzieci prosimy o kontakt.

Więcej szczegółów, świadectwa, rozważania do poszczególnych tajemnic można znaleźć na stronie internetowej www.rozaniecrodzicow.pl oraz na naszej parafialnej stronie internetowej www.niepokalana.rybnik.pl