ZARZĄDZENIA, KOMUNIKATY, APELE ARCYBISKUPA

Słowo Rady Stałej Episkopatu Polski z dnia 27. kwietnia br. – tutaj.

Apel Ks. Abpa z okazji Święta św. Józefa z dnia 28. kwietnia br. – tutaj.

Zarządzenie Ks. Abpa z dnia 17. kwietnia br. – tutaj.

Zarządzenie Ks. Abpa z dnia 25. marca br. –  tutaj.

Zarządzenie Ks. Abpa z dnia 14. marca br. – tutaj.