AKT ZAWIERZENIA SIĘ CHRYSTUSOWI KRÓLOWI WSZECHŚWIATA

 Dnia 22 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, spełniając zwykłe warunki, można uzyskać odpust zupełny, odmawiając uroczyście Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi.

W naszym kościele na Zamysłowie tego Aktu dopełniliśmy podczas nabożeństwa o godz. 16.3o, według tekstu znajdującego się poniżej:

Bogu niech będą dzięki za cały ten czas!

Download the PDF file .