BIERZMOWANIE 2021

Bierzmowanie  w naszej parafii zostało zaplanowane
na 15 maja 2021 r. w godzinach popołudniowych.

Spotkanie organizacyjne kandydatów zwołuję
na czwartek, 6 maja, po Mszy św. i nabożeństwie majowym
o godz. 18.00.

Ze względu na ograniczenia sanitarne i po ustaleniach z ks. Biskupem w Mszy św. będzie możliwe uczestnictwo tylko dla kandydata do bierzmowania oraz świadka, którego kandydat wybiera sam. Świadkiem nie może być rodzic.
Pozostałych członków rodziny prosimy o pozostanie w domach. Msza św. będzie transmitowana przez internet.

Proszę więc wszystkich zainteresowanych o obecność na spotkaniu. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 18.00 w czwartek.

o. proboszcz