DEKANALNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – 11.06.2022 R.

Zapraszamy na Dekanalny Turniej Siatkówki Plażowej im. Pier Giorgio Frassatiego, który odbędzie się 11 czerwca 2022 r. na boiskach plażowych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie. Mecze będą rozgrywane w następujących kategoriach: chłopcy i dziewczyny do 15 roku życia – zapisy do turnieju w dniu rozgrywek od godz. 8.30 oraz w kategorii Open od 16 roku życia – dla tej kategorii zapisy do 5 czerwca przez zgłoszenie e-mailem na adres jarek_janusz@o2.pl. Ilość drużyn jest ograniczona.

Celem turnieju jest popularyzowanie siatkówki plażowej, jako alternatywnego sposobu spędzania czasu, promowanie wartości, jakie swoim życiem głosił bł. Pier Giorgio Frassati oraz promocja aktywnego trybu życia poprzez wzajemne zdrowe współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez aktywność sportową.

Pamiętać należy, że każdy uczestnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w w/w turnieju, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

Natomiast każdy uczestnik pełnoletni wypełnia oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.