Dies Episcopi

Dies Episcopi

Komunikat Biskupów Pomocniczych Archidiecezji Katowickiej
przed Dies Episcopi, obchodzonym w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2019 r.

Drodzy Bracia i Siostry!
W niedzielę 6 stycznia 2019 roku będziemy we wspólnocie Kościoła obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, przypominającą nam, że Bóg, który przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie, objawia się całemu światu jako Pan i Zbawiciel wszystkich. Ten dzień podkreśla misyjne posłannictwo Kościoła, który pośród wszystkich narodów głosi Ewangelię Boga i uobecnia Jego zbawcze misterium.
W naszej archidiecezji będziemy w tym dniu świętować także Dies Episcopi, który jest w Kościele lokalnym świętem biskupa diecezjalnego; dla nas oznacza więc modlitwę dziękczynną za posługę pasterza Archidiecezji Katowickiej, księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, który dwadzieścia jeden lat temu przyjął w uroczystość Objawienia Pańskiego święcenia biskupie w Rzymie z rąk św. papieża Jana Pawła II. Z modlitwą dziękczynną łączymy prośbę o światło i moc Bożego Ducha dla codziennej służby pasterskiej Metropolity Katowickiego, by – w Duchu Świętym pełniona – przynosiła błogosławione owoce w życiu ludu Bożego. Serdecznie zapraszamy duszpasterzy i wszystkich diecezjan do tej wspólnej modlitwy w parafiach; księży i przedstawicieli parafii, wspólnot i ruchów realizujących swój charyzmat w Archidiecezji Katowickiej zapraszamy także do uczestnictwa w uroczystej Eucharystii, która pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa będzie sprawowana w tym dniu w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godzinie 12.
Zgodnie z przyjętą od lat tradycją ostatnim elementem tego świętowania będzie pozdrowienie i rozesłanie uczestników Orszaku Trzech Króli, którzy kolędując przejdą ulicami Katowic.
Życząc radosnych obchodów trwającej Oktawy i całego okresu Narodzenia Pańskiego, przesyłamy wszystkim uczestnikom niedzielnej liturgii biskupie błogosławieństwo.

† Marek Szkudło
† Adam Wodarczyk
† Grzegorz Olszowski

Katowice, 27 grudnia 2018 r.
VA I – 7944/18

Comments are closed.