Dzięki Bogu mamy co jeść!

8 września, w dniu urodzin Matki Bożej, zgromadzeni w naszej zamysłowskiej świątyni, podczas niedzielnej celebracji o godz. 12.00, dziękowaliśmy Bogu za Jego dary i łaski. Tym darem, za który szczególnie dziękowaliśmy było Boże błogosławieństwo i płody ziemi. 

Co roku w maju wychodzimy do trzech krzyży, znajdujących się na terenie naszej parafii, by prosić Bożą Opatrzność o urodzaje, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Czynimy to także za każdym razem, gdy zanurzamy się w modlitwę OJCZE NASZ… W tych słowach: „chleba naszego powszechnego, daj nam dzisiaj…” zawiera się prośba, by Ojciec nasz Przedwieczny dał to, czego nam potrzeba. 

Postawa wdzięczności zawsze powinna wypływać z naszego serca, dlatego zgromadziliśmy się w naszym kościele, by wyrazie wdzięczność Bogu Ojcu, że mamy co jeść! 

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie ołtarza, za przyniesione dary płodów ziemi składam serdeczne podziękowanie. 

Ojcu Oktawiuszowi dziękuję za wygłoszone Słowo Boże, które stało się dla wszystkich sycącą ucztą Bożej dobroci. 

o. Ernest OFM

Ojcze Wszechmogący, przyjmij nasze dary ku chwale Twojej. Niech nasze serca staną się płodne w dobroć, jak ziemia, która nasączona wodą z nieba, ciepłem i światłem słońca, ubogacona pracą rąk ludzkich, z dobroci Twej i rozkazu wydała obfity owoc na pożytek stworzeń.