Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich

Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich będziemy przeżywać w piątek 19 lutego br. Tę duszpasterską inicjatywę Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, który w Liście do Ludu Bożego (2018) wezwał, byśmy solidarnie wzięli na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci i sióstr zranionych na ciele i na duszy.

W naszej parafii będziemy łączyć się z modlącymi się w naszej Ojczyźnie poprzez nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 w piątek, 19 lutego.