Dziś Narodowe Święto Niepodległości; dyspensa Arcybiskupa


W piątek, 11 listopada, przypada święto Niepodległości.

O godz. 10.00 w tym dniu będzie Msza św. w intencji Ojczyzny.

UWAGA! W tym dniu u nas Msze św. będą tylko o 8.00, 10.00 i 18.00.

Nie będzie Mszy o 12.00 i 19.30.

Zapraszamy do udziału w liturgii.

Arcybiskup Wiktor Skworc podaje również do wiadomości:

DEKRET O DYSPENSIE
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada 2022 r.

Mając na uwadze charakter piątku przypadającego dnia 11 listopada 2022 roku, obchodzonego jako Narodowe Święto Niepodległości, działając po myśli kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia w najbliższym czasie czynu charytatywnego względnie modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła Katowickiego.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita Katowicki