PORZĄDEK MSZY NIEDZIELNYCH

NIEDZIELNA MSZA O 17.00.

Żyjemy w czasie wielu zmian nie tylko w kontekście globalnym, ale także i lokalnym. Zmienia się wiele w różnych dziedzinach i płaszczyznach. Liczne sprawy trzeba zweryfikować, przeorganizować, dostosowując je do zaistniałych warunków i potrzeb. Zmiany takie rozpoczęły się w naszej parafii już w 2019 r. Z osobami odpowiedzialnymi za duszpasterstwo i cały jego kształt szukamy najlepszych rozwiązań religijnych praktyk. Z powodów między innymi personalnych, a także zaleceń powizytacyjnych ks. Dziekana oraz po konsultacjach z przełożonymi wyższymi jesteśmy zobligowani do rezygnacji z jednej z niedzielnych Mszy św. W związku z tym od stycznia 2022 r. nie będzie Mszy św. o 17.00. Nabożeństwa takie jak: Gorzkie Żale, Różaniec, czy Majowe, odbywać się będą o godz. 11.30, przed Mszą św. w południe. 


PORZĄDEK MSZY W TYGODNIU.
Pozostałe godziny Mszy św. nie ulegają zmianie. Przypominamy o porządku nabożeństw:

poniedziałek, środa, piątek, sobota o godz. 8.00;
wtorek, czwartek, sobota 18.00;
Niedziela: 8.00, 10.00, 12.00,
(w I niedzielę miesiąca chrzcielna o godz. 15.00), 19.30.


MSZA CHRZCIELNA.
Raz w miesiącu, w I niedzielę miesiąca, będziemy odprawiać Mszę św. chrzcielną, tak aby osoby przyjmujące chrzest i ich rodziny miały możliwość zamówienia swojej intencji mszalnej. Jest to więc poniekąd powrót do praktyk przedpandemicznych. Zatem chrzest św. będzie się odbywał zasadniczo podczas Mszy św. w I niedzielę miesiąca o godz. 15.00. W sobotę, dzień przedtem, po Mszy św. o 18.00 nauki przedchrzcielne.


MSZE ŚW. TRZYDZIESTODNIOWE MIESIĘCZNICE ŚMIERCI.
Ponieważ jako wspólnota zakonna podejmujemy posługę w innych parafiach, ustalamy, że Msze św. w 30 dniu po śmierci zmarłych z naszej parafii będą odprawiane, jako osobne Msze św., o innej godzinie niż planowe. Będzie to zawsze w porozumieniu z rodziną. Przykładowo, jeśli w danym dniu będzie odprawiana planowa Msza św. o 18.00, wówczas, jeśli nie będzie innej możliwości, Mszę trzydziestodniową wyjątkowo można odprawić o godz. 17.00 lub 17.30.

MSZE ŚW. DLA RODZIN Z DZIEĆMI.
Zapraszamy na Msze św. Rodzinne – dla rodzin z dziećmi – w każdą niedzielę o godz. 10.00.