Kółko Misyjne

Kółko Misyjne


kolo-misyjneKÓŁKO MISYJNE
przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Rybniku Zamysłowie
we współpracy z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci.

Opiekun grup misyjnych: br. Świerad

Spotkania odbywają się w II sobotę miesiąca
w godz. od 10:00 do 11:00.

     Nasze kółko misyjne działa pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Chętne dzieci chcące wziąć udział w pracach kółka misyjnego zostały podzielone na mniejsze grupy. Każda grupa ma swojego opiekuna. W czasie spotkań uczymy się budować relację z Bogiem i innymi ludźmi, odkrywać swoje miejsce w Kościele i w świecie, otwierać na głębsze wartości, budować Królestwo Boże w sobie, wokół siebie i w świecie, dokonywać świadomych wyborów i przewidywać ich konsekwencje, troszczyć się o życie własne i innych, przebaczać i prosić o przebaczenie, rozpoznawać  zagrożenia i ćwiczyć siłę woli oraz pielęgnować w sobie wiarę i nadzieję. Naszą lekturą jest „Świat Misyjny”, który co miesiąc czytamy.

     Wiemy już, że nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby być Misjonarzem, możemy głosić Chrystusa w swoim środowisku lokalnym. Dlatego co roku bierzemy udział w takich akcjach kolomisyjne1jak: Kolędnicy Misyjni, Tydzień Misyjny, Wielki Post z misjami, obchodzimy 6 stycznia Misyjny Dzień Dziecka, łącząc się z wszystkimi dziećmi świata oraz oczywiście latem wyjeżdżamy na kolonie misyjne. Temu wszystkiemu towarzyszą liczne akcje związane z pomocą materialną dla Misji, szczególnie dla Misji Franciszkańskich.

   Ważna jest także modlitwa. Zachęcamy więc do modlitwy za misje. My w szczególny sposób ofiarowujemy Msze Święte: w pierwsze czwartki – za zmarłych misjonarzy; w pierwsze piątki – w intencji misji, misjonarzy i o powołania misyjne.

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNYM!

kolomisyjne3

Pewna dwunastoletnia  dziewczynka napisała w swoim dzienniczku:
„Jesteśmy ludźmi przyszłości, to my musimy ulepszać świat.
Najgorszą rzeczą jest nic nie robić i patrzeć,
jak ten biedny świat się rozpada.
Wołamy: Niech żyje pokój, a prowadzimy wojny.
Powtarzamy: precz z narkotykami, a zabijamy sprawiedliwych
A przecież nie jest powiedziane, że nie można
z tym wszystkim skończyć.
Chciałabym Ci powiedzieć:
Jeżeli jesteś smutny z powodu nienawiści w świecie,
nie płacz i nie trać nadziei,
ale zrób coś…, choćby coś małego!”


DEKALOG MISJONARZA

  1. Misjonarz w każdym człowieku dostrzega brata
  2. Misjonarz poznaje Jezusa, kocha Go i mówi o Nim
  3. Misjonarz modli się codziennie za dzieci całego świata
  4. Misjonarz za wszystko dziękuje Jezusowi
  5. Misjonarz jest szczęśliwy, że może dzielić się z innymi
  6. Misjonarz cieszy się, że może służyć innym
  7. Misjonarz zawsze przebacza
  8. Misjonarz jest hojny i gotowy do wyrzeczeń
  9. Misjonarz szuka pomocy u Jezusa
  10. Misjonarz zawsze myśli o innych