KOMUNIKAT UROCZYSTOŚCI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP I TZW „GODZINIE ŁASKI”

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – „GODZINA ŁASKI”

Mając na uwadze zapytania duszpasterzy i wiernych nt. praktyki „Godziny łaski”o godz. 12 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypominamy, że na chwilę obecną w objawieniach Matki Bożej, które doznała włoska pielęgniarka Pierina Gilli Kościół nie dostrzega nadprzyrodzonego charakteru i zaleca wiernym ostrożność w traktowaniu objawień jako pewnych, choć z drugiej strony władze kościelne zezwoliły na kult Maryi jako Rosa Mystica w sanktuarium w Montichiari, miejscu objawień Matki Bożej (diecezja Brescia).

Co za tym idzie, na terenie naszej archidiecezji ewentualną zgodę na organizację/podtrzymanie w południe 8 grudnia praktyki „Godziny łaski” pozostawia się roztropności duszpasterzy. Szczera modlitwa o godz. 12 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP może z pewnością służyć duchowemu dobru wiernych.

Z wyrazami szacunku.
Szczęść Boże!

ks. dr Roman Chromy
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa

ks. Bogdan Kania
referent Wydziału Duszpasterstwa