Lokalizacja

RYBNIK – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Największy ośrodek centralny aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Historycznie leży na Górnym Śląsku.

Rybnik składa się z 27 dzielnic zamieszkiwanych przez 137 tys. mieszkańców oraz jest siedzibą powiatu rybnickiego ziemskiego. Zajmuje 14 miejsce na liście największych miast Polski według powierzchni i 25 miejsce na liście największych miast Polski według ludności. Jest również na 9 miejscu pod względem liczby ludności w województwie śląskim.

ZAMYSŁÓW – dzielnica Rybnika położona w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Śródmieścia, po jego południowej stronie. Liczba mieszkańców ok. 3 250 (stan na dzień 31 grudnia 2013 r. – liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy)