Młodzież Franciszkańska

mlodziez-1MŁODZIEŻ FRANCISZKAŃSKA

Spotkania formacyjno-braterskie:
Piątki o godz. 19.00 

     Młodzież Franciszkańska jest ruchem młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Św., aby starać się ze wszystkich sił prowadzić życie zgodne z Ewangelią Jezusa Chrystusa w świetle orędzia i duchowości św. Franciszka z Asyżu.

     Celem wspólnoty jest uczestniczenie w procesie formowania siebie i niesienia pomocy innym ludziom, a szczególnie młodym w poznawaniu i pokochaniu Boga, bliźniego i siebie oraz ukazywanie franciszkańskiej drogi życia.

Realizujemy swoją formację poprzez:

  • modlitwę, czytanie i rozważanie Pisma Św., Pism św. Franciszka z Asyżu;

  • Wspólne uczestnictwo we Mszy św. (piątki o godz. 18.00);

  • nawiedzanie Najświętszego Sakramentu i kult Matki Bożej;

  • pamięć na słowa Chrystusa – “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” – dlatego staramy się praktykować regularną spowiedź św.