MODLITWA O POKÓJ

Dzień 24 lutego 2022 r. rozpoczął się niestety  od złej informacji o rozpoczęciu militarnego konfliktu za wschodnią granicą Polski.
Zwracamy się do wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli o włączenie się w modlitwę ekspiacyjno-błagalną. Każdego dnia przy zapalonych gromnicach prośmy Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata. Wołanie o pokój  niech stanowi treść codziennej modlitwy Suplikacjami, Koronką, Różańcem. Prośmy Boga Ojca, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, świętych patronów: Michała Archanioła i Andrzeja Boboli, Stanisława i Wojciecha, aby oddalił od nas wojnę, przemoc i wszelkie zło. Niech będzie to modlitwa tak za tych, którzy tę wojnę wywołują, jak i za nas nawzajem, byśmy nie stracili nadziei, i by nieszczęścia, które mamy i które być może przyjdą, nas nie załamały


Modlitwa Jana Pawła II o pokój na świecie

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.