NOWA DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

W ramach powszechnego naboru do nowych Duszpasterskich Rad Parafialnych, który odbył się w dniach od 8 maja do 5 czerwca na terenie całej archidiecezji katowickiej, w naszej parafii zostało zgłoszonych 10 osób. Z uwagi na fakt, że do obsadzenia było 10 miejsc, wszyscy kandydaci wchodzą automatycznie w skład Rady Parafialnej, bez konieczności przeprowadzania wyborów.

Zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, tj. 29 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 18.00. Po Mszy św. odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie.

Poniżej przedstawiamy skład Rady na lata 2022 – 2027:

Jarosław Pydyn,
Bogusława Pydyn,
Jarosław Konsek,
Beata Konsek,
Anna Potempa,
Ilona Firut,
Jolanta Rocznik,
Damian Dębski,
Michał Wengrzyk
przedstawiciel FZŚ

Parafialna Rada Duszpasterska zgodnie z kan. 536 KPK (Kodeksu Prawa Kanonicznego) – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – jest instytucją doradczą proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Jej głównym zadaniem jest wspieranie duchownych parafii w doradzaniu i prowadzeniu, w przewidzianych przez prawo, wszelkich dziełach duszpasterskich.