Nowe obostrzenia – limity osób w kościele

Od soboty 8 sierpnia weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące obostrzeń w niektórych powiatach. Zmiany obejmują także zgromadzenia religijne.

W skrócie:

Zgodnie z nowymi przepisami epidemiologicznymi, na liturgii może być maksymalnie 50% obłożenia kościoła. Wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos (maseczki/przyłbice). Wchodząc do kościoła prosimy zdezynfekować ręce.
Wszyscy będący na zewnątrz kościoła muszą mieć zakryte usta i nos (maseczki/przyłbice).

Komunii św. na rękę udziela główny celebrans (czyli ten, który przewodniczy liturgii).

Komunii do ust udzielają pozostali szafarze.


Więcej informacji:

W archidiecezji katowickiej nowe zarządzenia dotyczą parafii znajdujących się na terenie Rudy Śląskiej, Rybnika oraz powiatów pszczyńskiego, rybnickiego i wodzisławskiego.

Jak czytamy w par. 25 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia br., “zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać w obszarze czerwonym pod warunkiem, że (…) w budynkach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny”.

– Oznacza to, że w kościele, w którym zazwyczaj po przeliczeniu wszystkich miejsc siedzących i stojących może przebywać 300 wiernych, według nowych regulacji w obszarze czerwonym w Mszy św. może uczestniczyć maksymalnie połowa tej liczby – tłumaczy ks. Tomasz Wojtal, rzecznik metropolity katowickiego.

Wszystkich uczestników liturgii, bez względu na obszar, na którym znajduje się kościół, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Z obowiązku tego zwolnieni są celebransi. Dodatkowo w obszarze czerwonym także osoby przebywające na zewnątrz kościołów, bez względu na odległość między osobami, muszą używać maseczek. W przypadku obszaru żółtego i zielonego wystarczy odpowiedni dystans społeczny, nie mniejszy niż 1,5 m.