NOWE PRZEPISY W RUCHU DROGOWYM

UWAGA!!!
WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Z dniem 1 czerwca 2021 roku rozpoczęły obowiązywać nowe przepisy w ruchu drogowym. Zmiany te dotyczą zarówno kierujących, jak i pieszych.

Najważniejsze zasady zawarte w nowych przepisach:

– pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem (nie dotyczy tramwaju) już przy wchodzeniu na przejście dla pieszych,

– zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób, który może ograniczać możliwość obserwacji sytuacji na jezdni podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych lub jezdnię,

– na drogach ekspresowych i autostradach kierujący jest zobowiązany do utrzymywania minimalnej odległości od poprzedzającego pojazdu obliczonej w metrach jako połowy wartości prędkości, z jaką się porusza (np. przy prędkości 120 km/h musi to być co najmniej 60 m),

– w obszarze zabudowanym przez całą dobę obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej.

Wprowadzenie zmian było niezbędne ze względu na postęp technologiczny i wszechobecne smartfony, z którymi rzadko się rozstajemy. Obecnie należy jeszcze większą uwagę przywiązywać do tego, co dzieje się na jezdni i chodniku, kiedy zbliżamy się do przejścia. W związku ze statystykami tragicznych wydarzeń na przejściach dla pieszych nowe obowiązki zostały nałożone zarówno na kierujących, jak i na pieszych. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić przede wszystkim na dwa pierwsze zagadnienia, które bezpośrednio związane są z bezpieczeństwem pieszych parafian. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze w największym stopniu zależy od nas samych.

W ciągu ostatnich lat smartfon stał się dla wielu osób przedmiotem bez którego nie wyobrażają sobie życia. Z badań przeprowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że ponad 90% populacji naszego kraju używa telefonów komórkowych, ponad 60% korzysta z nich przez kilka godzin każdego dnia, a dla więcej niż 70% sięganie do zasobów Internetu odbywa się za pomocą urządzenia mobilnego. Przywiązanie do smartfonów jest nie tylko groźne z powodu możliwości chorobliwego uzależnienia, ale stanowi również realne zagrożenie na drodze. Ekran smartfona tak mocno przykuwa uwagę, że jego użytkownik nie widzi niczego wokół. I to z tego powodu pojawił się nowy przepis zakazujący korzystania z tego typu urządzeń podczas przechodzenia przez jezdnię czy torowisko. Brak skupienia uwagi i koncentracji na tym, co dzieje się na drodze jest zgubny i bardzo często tragiczny w skutkach.

Kolejnym zagadnieniem, na który chcę zwrócić uwagę to bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię. Pieszy jest najmniej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego i ma to swoje odzwierciedlenie w tragicznych statystykach. Nowe regulacje stanowią o tym, że pieszy staje się bardziej uprzywilejowany przy przechodzeniu przez jezdnię (zgodnie z przepisami) czy przejście dla pieszych. Pierwszeństwo przed pojazdem uzyskuje już przy wchodzeniu na nie. Co to jednak znaczy w praktyce? W jakiej odległości pieszy nabywa to prawo? Kluczem do odpowiedzi na te pytania powinna być zwykła ludzka uprzejmość i kultura. Z obydwu stron. Pożądane jest, aby pieszy sygnalizował chęć przechodzenia na drugą stronę jezdni. Gest w postaci podniesienia ręki czy nawiązanie kontaktu wzrokowego powinny być wystarczającą informacją dla kierującego. Mimo, że znaczącą część obowiązków przepis nakłada na kierujących, to należy pamiętać, że jeśli dojdzie do kontaktu pojazdu i człowieka, to wszystkie nieodwracalne szkody i kontuzje ponosi tylko człowiek. Warto, żeby zarówno pieszy znał cenę, jaką może zapłacić za swoje lub czyjeś błędy, ale również aby kierujący pamiętał, jak niebezpieczne dla pieszego jest zderzenie z pojazdem i jak tragiczne może być w skutkach. Ta świadomość powinna skłaniać kierowców do unikania niebezpiecznych sytuacji i szczególnej troski o pieszego. Dlatego warto o tym pamiętać i koniecznym jest wypracowanie wśród pieszych i kierujących nawyku nawiązywania wzajemnego kontaktu.

W związku z powyższym zwracam się do Księdza Proboszcza z ogromną prośbą o pomoc w dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców kampanii prowadzonej przez KWP Katowice poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń parafialnych oraz na stronie internetowej Parafii informacji o nowych regulacjach prawnych oraz adresu strony internetowej zawierającej krótkie filmy edukacyjne przygotowane przy współudziale Wydziału Ruchu Drogowego KWP Katowice. Materiały te dostępne są na stronie internetowej KWP w Katowicach (slaska.policja.gov.pl), w zakładce Ruch Drogowy – Spoty, filmy do wykorzystania dla wszystkich. Bezpośredni link – https://slaska.policja.gov.pl/kat/ruch-drogowy/spoty-filmy-do-wykorzys/227710,SPOTY-filmy-do-wykorzystania-dla-wszystkich.html. Filmy są ogólnodostępne i mogą być wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne.

Z wyrazami szacunku

mł. asp. Daniel Żurawski

Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Miejska Policji w Rybniku