NOWI LEKTORZY DLA NASZEJ PARAFII

20 czerwca 2021 r. podczas Mszy św. o godz. 12.00 w poczet lektorów parafialnych zostali wpisani: Krzysztof Karczmarz, Mateusz Cieślak, Piotr Popczyk, Dominik i Filip Łatkowski, Jakub Kucharzewski, Mikołaj Noczenski.
Do grona zaś ministrantów zostali przyjęci podczas Mszy św. o godz. 8.00 Grzegorz i Krzysztof Wengrzyk.

Bogu niech będą dzięki!