Oaza Dzieci Bożych św. Franciszka

Oaza Dzieci Bożych
św. Franciszka z Asyżu

Animator grupy: Elwira Łatkowska

opiekun duchowy: o. Romuald Kasmatowicz OFM

spotkania formacyjne: data zostanie podana w najbliższym czasie

Formacja Oazy Dzieci Bożych jest w szczególny sposób związana z liturgią. 

Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej, od trzeciej klasy szkoły podstawowej. W procesie formacyjnym uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności i akcji liturgicznej oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia. To odniesienie do życia nosi też nazwę “liturgia życia” – nie jest bowiem możliwa formacja odrywająca jedną sferę życia chrześcijanina (liturgia) od drugiej (codzienność, życie). Celem formacji jest osiągnięcie świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w liturgii. Podstawową drogą do osiągnięcia tego celu jest wypełnianie tzw. siedmiu zadań tygodnia. Należy do nich: posługa podczas Mszy świętej w niedzielę i dzień powszedni, udział w cotygodniowym spotkaniu w grupie, wypełnienie “słowa życia”, nauka dobrej modlitwy, apostolstwo w rodzinie i posługa wobec braci. Zadania te są wprowadzane stopniowo poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, zabawy, sprawności.

Formacja liturgiczna w Oazie Dzieci Bożych różni się w zależności od płci – chłopcy i dziewczęta korzystają z tych samych podręczników, ale pełniona podczas liturgii funkcja liturgiczna jest inna. Chłopcy pełnią funkcje w prezbiterium, a dziewczęta – poza prezbiterium. Jest to wynikiem refleksji Ojca Założyciela ks. Franciszka Blachnickiego popartej studium Dokumentów Kościoła. Szczegółowe wyjaśnienie takiego rozwiązania zostanie podane osobno, w którymś z kolejnych numerów “Oazy”.

Etapy formacji Oazy Dzieci Bożych (z wyjątkiem pierwszych dwóch) mają nazwy zaczerpnięte z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego: kandydat (kandydatka), choralista (choralistka), ministrant światła (scholistka), ministrant księgi (służba ładu), ministrant ołtarza (służba darów).

zob. http://kosciol.wiara.pl

Rekolekcje ODB 2019

Jaworzynka