Pielgrzymka po sanktuariach Polski Wschodniej i Białorusi

Pielgrzymka po sanktuariach Polski Wschodniej i Białorusi

W dniach 24 czerwca – 1 lipca odbywa się pielgrzymka, w której biorą udział także nasi parafianie wraz z duszpasterzem. Celem naszego pielgrzymowania są ważne miejsca kształtujące naszą chrześcijańską tożsamość. Miejsca te znajdują się na terenie Polski Wschodniej i Białorusi. Odwiedziliśmy przy tej okazji ważne miejsca związane z naszą Ojczystą dumą. Do takich miejsc należą np. Miejsce narodzin i życia Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, czy E. Orzeszkowej.

Comments are closed.