Rekolekcje z parafii 2019

Od piątku 28 czerwca br z naszej parafii wyjechało kilka rodzin na rekolekcje w duchowości szensztackiej. Jak co roku udali się do pobliskich Kokoszyc, gdzie w gronie rodzinnym uczą się podążania za Matką Bożą Trzykroć Przedziwną. 

Podobnie i grupa dzieci z naszej parafii uczestniczy w 14-stodniowych rekolekcjach w Jaworzynce. Rekolekcje te przeżywane są w duchu Ruchu Światło-Życie, a konkretnie Oazy Dzieci Bożych. 

Uprasza się wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę za naszych rekolektantów, którzy sami zapewniają o swojej pamięci modlitewnej za nas.