Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W czwartek, 4 września o godz. 18.00
rozpoczęła się Msza św., podczas której została zaprzysiężona nowa Parafialna Rada Duszpasterska.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie 
w klasztornym refektarzu.