SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH I BIERZMOWAŃCÓW

Spotkania organizacyjne rodziców kandydatów do bierzmowania odbędzie się
w czwartek, 29 września, po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00

Natomiast dzieci pierwszokomunijnych i wczesnokomunijnych
w niedzielę, 2 października, po Mszy św. o godz. 10.00.