Światowe Centrum Modlitw o pokój na świecie

Jeśli chcesz nauczyć się adorować Najświętszy Sakrament – wpatruj się w Maryję, Królową Pokoju, która nosiła Go pod swoim sercem i niesie Go dalej całemu światu. Ona uczy najlepiej na czym polega adoracja – po prostu na wpatrywaniu się w Jezusa.”

W czasie pielgrzymki do Niepokalanowa, 1 września,  w sercu zabieramy całą parafię, wszystkie rodziny, wszystkie nasze dzienne sprawy. Pragniemy omadlać wszystkie wydarzenia i dzieła prowadzone przez naszą wspólnotę. 

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w tą wielką modlitewną akcję w Sanktuarium Niepokalanowa, miejsca wieczystej adoracji, gdzie Chrystus czeka na każdego.

W tym dniu zróbmy wszystko, aby także nasza kaplica na Zamysłowie wypełniła się modlitewną obecnością wiernych. 

Serdecznie zapraszamy!!!

o. Ernest

fotografia: projekt kaplicy adoracyjnej “Gwiazda Niepokalanej”. Jest to ósmy z dwunastu ołtarzy budowanych na całym świecie, będący jedną z gwiazd w koronie Maryi – Królowej Pokoju.

Zajrzyj także: www.kaplica.niepokalanow.pl