Święcenia biskupie ks. prałata Grzegorza Olszowskiego

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO O ŚWIĘCENIACH BISKUPICH

Siostry i Bracia! Drodzy Diecezjanie!

W najbliższą środę 12 września, w uroczystość Matki Bożej Piekarskiej, o godz. 12, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach ksiądz prałat Grzegorz Olszowski przyjmie przez moją posługę święcenia biskupie. Współkonsekratorami będą: nuncjusz apostolski w Polsce, Arcybiskup Salvatore Pennacchio oraz Arcybiskup Senior Damian Zimoń. Ponownie zapraszam na tę uroczystość wiernych świeckich, osoby konsekrowane i duchowieństwo, zwłaszcza wiernych z parafii pochodzenia nominata – św. Wojciecha w Mikołowie i z parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku, w której do dnia ogłoszenia papieskiej nominacji pełnił urząd proboszcza. Zaproszenie kieruję również do środowisk jego dotychczasowego posługiwania, w tym do Ruchu Światło-Życie i czcicieli Matki Bożej. Zachęcam również do duchowej i modlitewnej łączności z kościołem katedralnym w godzinie święceń biskupich, którą ułatwi transmisja radiowa naszego Radia eM. Proszę całą archidiecezjalną wspólnotę o modlitwę w intencji Biskupa Nominata; prośmy dla niego o moc i światło Ducha Świętego, aby sprostał zadaniom, jakie Boża Opatrzność przed nim postawi. Posługę̨ nowego biskupa zawierzamy opiece Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, a także świętych patronów, których nominat wpisał w swój herb biskupi: św. Grzegorza Wielkiego, św. Wojciecha i św. Antoniego z Padwy. Hasłem posługi nowego biskupa pomocniczego naszej archidiecezji są słowa pochodzące z zakończenia hymnu o uniżeniu i wywyższeniu Jezusa z Listu św. Pawła do Filipian: Ku chwale Boga Ojca. Niech zatem cała pasterska posługa biskupa Grzegorza będzie wytrwałą realizacją obranych słów. Wszystkich zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii pozdrawiam i zachęcam do modlitwy za Ojca Świętego Franciszka, któremu dziękujemy za dar nowego biskupa pomocniczego. Z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI