ŚWIĘCENIA DIAKONATU I MODLITWA O POKÓJ

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO
PRZED ŚWIĘCENIAMI DIAKONATU

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!
W najbliższą sobotę, 26 lutego br. o godz. 10.00, w czterech kościołach archidiecezji katowickiej: św. Barbary w Bieruniu Nowym, NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, św. Wojciecha w Radzionkowie i Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śl.-Kochłowicach, odbędą się święcenia diakonatu. Dzisiaj siedmiu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach rozpoczyna tygodniowe rekolekcje, które są bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń. Serdecznie proszę Was o modlitwę w ich intencji. Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń. Ci, którzy go przyjęli, są w swoim posługiwaniu ściśle związani z biskupem i prezbiterami. Do diakonów należy między innymi: asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich misteriów, szczególnie Eucharystii, głoszenie Ewangelii, prowadzenie pogrzebów i poświęcanie się różnym posługom miłości miłosiernej (por. KKK 1569 i nn.). Do udziału w liturgii święceń zapraszam wspólnoty parafialne oraz młodzież, szczególnie z parafii dekanatów, w których odbędą się święcenia. Zapraszam służbę liturgiczną – animatorów, lektorów i ministrantów – wraz z ich księżmi opiekunami. Serdecznie zapraszam osoby należące do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium oraz do grup wspierających modlitwą kapłanów i nowe powołania. Niech Wasza obecność przy nowych diakonach będzie dla nich umocnieniem i czytelnym znakiem, że potrzebujecie ich posługi, modlitwy i świadectwa życia w posłuszeństwie i czystości. Wierni wezwaniu Jezusa: „proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2), módlmy się o nowe powołania do wyłącznej służby Ewangelii z naszych rodzin i parafii. Pamiętajmy o tegorocznych maturzystach, prosząc Boga, aby z odwagą rozpoznali głos powołania i poszli za Jezusem. Przez wstawiennictwo błogosławionego ks. Jana Machy, patrona naszego Seminarium oraz dzieła powołań do służby Bożej w Kościele katowickim, polecajmy Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, także wszystkich alumnów naszego Seminarium i ich wychowawców.
Z serca udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Księże Proboszczu, Księże Administratorze,
Drogi Bracie!
Skierowany do wiernych i ludzi dobrej woli apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu o modlitwę w intencji pokoju w Europie Wschodniej czynię swoim i nadal serdecznie proszę o włączenie się w modlitewne błaganie o pojednanie między narodami. Pamiętajmy jednocześnie, że pokój nie polega wyłącznie na braku wojny i zapewnieniu równowagi sił między narodami. Wyrzekanie się nienawiści i przemocy prowadzi przede wszystkim do obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, a także do poszanowania godności osób i narodów (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2304).
Wezwanie o dar pokoju wypowiadane podczas modlitwy wiernych oraz śpiew Suplikacji na zakończenie każdej Mszy św. wzmocnijmy aktem indywidualnej, parafialnej i rodzinnej modlitwy różańcowej, która w miesiącach trwającej pandemii była skutecznym narzędziem działania Bożej łaski i źródłem nadziei.
Wyrażając wdzięczność za przyjęcie zaproszenia do modlitwy, osobom duchownym, konsekrowanym i wiernym świeckim życzę wsparcia Maryi, Królowej Pokoju oraz orędownictwa Świętych i Błogosławionych, zwłaszcza Patronów Europy. Wszystkim trwającym na modlitwie o pokój, który jest „dziełem sprawiedliwości” i „owocem miłości” (Gaudium et spes, 78) z serca błogosławię!
Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki