Wakacyjne widoki 2019

Zachęcamy do przysyłania zdjęć pięknych widoków wakacyjnych, z którymi chcecie się podzielić i udostępnić dla wszystkich. Zdjęcia nie są podpisywane, ponieważ zasadniczym ich zadaniem jest ukazanie piękna świata, który jest dziełem Pana Boga i człowieka z Nim współdziałającego. Zdjęcia można przysłać na adres parafii: parafia@niepokalana.rybnik.pl

Najlepsze fotografie znajdą się w tym miejscu!!!