Wielkopostny Dzień Skupienia Ruchu Szensztackiego na Zamysłowie

Wielkopostny Dzień Skupienia Ruchu Szensztackiego na Zamysłowie

W sobotę 16.03.2019 w naszej parafii odbył się archidiecezjalny Wielkopostny Dzień Skupienia Ruchu Szensztackiego.
Był to dla nas wszystkich ważny czas, w którym kierowaliśmy uwagę do duchowej świątyni swego wnętrza. Spotkanie rozpoczęło się konferencją, którą wygłosił o. Arkadiusz Sosna – krajowy duszpasterz Ruchu Szensztackiego.
Wypowiedziane przez niego treści były głębokie a jednocześnie tak bliskie codzienności, tak bardzo dotykały zwykłego życia. Niezwykle głębokim przeżyciem były rozważania Drogi Krzyżowej, były one bardzo bliskie każdemu, prawdziwie dotykały głębokich ran naszych serc. Dopełnieniem była adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia.
Codzienność składa się z małych postanowień realizowanych „teraz”; a uzdrawienie jest w każdej Eucharystii niezależnie od długości czasu jej trwania, miejsca i “duchowej kondycji” kapłana. Również to, że Matka Boża, nawet jeśli jest zapraszana do życia tylko trochę, zmienia wszystko, to dzięki Maryji, Duch Święty szuka w nas miejsca, w którym może ukazać swoją uzdrawiającą moc.
Podsumowując to Piękne wydarzenia można z całym przekonaniem uznać, że z Matką Bożą jako naszą Orędowniczką warto iść w codzienność.
Dziękujemy Ci Matko Boża Trzykroć Przedziwna za ten piękny czas formacji duchowej.

Marta.

Comments are closed.