Jak zostać bratem mniejszym, franciszkaninem, zakonnikiem?

Krzyż San DamianoNajwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Św. Franciszek z Asyżu. Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem.


Pokój i Dobro!

Zanim przekroczysz próg klasztorny, żeby w nim zostać na zawsze, najpierw zapraszamy cię na różne spotkania, które pozwolą ci zobaczyć jak wygląda życie zakonne, bliżej poznać naszą duchowość i odpowiednio przygotować się do tego ważnego momentu.

Stąd jeśli myślisz o życiu franciszkańskim i na przykład zamierzasz po szkole zawodowej/maturze/studiach zgłosić się od nas, to zapraszamy na rozeznanie powołania, które prowadzimy indywidualnie w naszym Franciszkańskim Centrum Młodzieżowo-Powołaniowym “Trzej Towarzysze” w Chorzowie (www.trzejtowarzysze.pl). Owo rozeznanie polega na spotkaniach i rozmowach, a także na osobistym przeżyciu wspólnoty braterskiej. W ich trakcie będziesz miał okazję rozeznać czy pragniesz być bratem zakonnym czy kapłanem zakonnym, czy też zostaniesz misjonarzem. Umożliwiamy również kilkudniowy pobyt w naszym nowicjacie w klasztorze w Miejskiej Górce (po wcześniejszym umówieniu się).

Nie czekaj więc do matury czy do miesiąca czerwca, lecz zgłoś się jak najprędzej do braci z FCMP “Trzej Towarzysze” w Chorzowie i wspólnie ustal rodzaj spotkań i ich daty (tak, aby nie kolidowały z Twoimi zajęciami).
Rozważ także swój udział w rekolekcjach dla maturzystów i w dniach rozeznania powołania (daty możesz znaleźć w propozycjach Centrum). Możesz się także umówić indywidualnie na rozmowę.
Oczywiście zanim przyjedziesz do Chorzowa, wcześniej swoje pytania możesz wysłać na adres: centrum@trzejtowarzysze.pl

Czekamy na Ciebie!

Franciszkanie z Rybnika – Zamysłowa


Przy wstępowaniu do naszego Zakonu Braci Mniejszych potrzebne są następujące dokumenty:

 • metryka urodzenia z USC (ważna 3 miesiące od daty wystawienia)
 • świadectwo chrztu (ważne 3 miesiące od daty wypisania)
 • świadectwo bierzmowania
 • świadectwo moralności (od księdza proboszcza własnej parafii)
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zakonu
 • własnoręcznie napisany życiorys
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (formularz odbierzesz podczas rozmowy)
 • świadectwo niekaralności z sądu
 • jeżeli pracowałeś, przedstaw świadectwo z zakładu pracy.


Powołani do Służby Bożej z naszej franciszkańskiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – Zamysłowie:

 • o. Aleksander Kwaśny OFM (święcenia prezbiteratu 1982)

MODLITWA O POWOŁANIA I ZA KAPŁANÓW

Boże wszechwładny,
powołaj młodych ludzi do swej armii,
powołaj ich do pomocy bliźniemu,
powołaj ich do głoszenia Słowa,
powołaj ich do miłości;

spraw, aby służyli,
spraw, aby służyli Tobie całym sobą,
spraw, aby służyli bezinteresownie,
spraw, aby służyli w każdym krańcu świata;

napełnij ich serca wiarą,
napełnij ich serca nadzieją,
napełnij ich serca miłością;

udziel im potrzebnych łask,
aby mogli pomagać innym,
aby prowadzili ludzi do Ciebie;

nie dozwól, aby na świecie żyli ludzie,
którzy nie znają Chrystusa,
lecz poślij im swoich kapłanów,
aby swoim życiem świadczyli o Chrystusie,
aby byli prawdziwymi świadkami Twojej miłości;

daj nam, Boże, prawych kapłanów,
którzy poświęcą wszystko dla Ciebie;
daj nam, Boże, siostry zakonne,
które swoją modlitwą otwierać będą bramy raju;
daj nam, Boże, braci zakonnych,
którzy swoim ubóstwem ukazywać będą prawdziwą wolność;
daj nam, Boże, misjonarzy,
którzy dla Ciebie opuszczą wszystko
i będą służyć tym, którzy Cię jeszcze nie znają.


MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO O POWOŁANIA

Duchu wiecznej Miłości, który od Ojca i Syna pochodzisz, dziękujemy Ci za wszystkie powołania Apostołów i Świętych, które użyźniły Kościół.

Prosimy Cię, prowadź dalej to swoje dzieło. Wspomnij, jak w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpiłeś na Apostołów, zgromadzonych na modlitwie wraz z Maryją, Matką Jezusa, i wejrzyj na swój Kościół, który szczególnie potrzebuje dziś świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Twojej łaski. Kościół potrzebuje też osób konsekrowanych, aby ukazywały innym radość tych, którzy żyją wyłącznie dla Ojca, którzy sami przejmują misję i ofiarę Chrystusa, którzy miłością budują nowy świat.

Duchu Święty, odwieczne źródło radości i pokoju, to Ty otwierasz serca i umysły na Boże powołanie; to Ty sprawiasz, że może się spełnić każde pragnienie dobra, prawdy i miłości. Niech Twoje „błagania, których nie można wyrazić słowami”, wznoszą się ku Ojcu z serca Kościoła, który cierpi i walczy dla Ewangelii. Otwórz serca i umysły młodzieńców i dziewcząt, aby nowy rozkwit świętych powołań ukazał światu wierność Twojej miłości oraz by wszyscy mogli poznać Chrystusa, prawdziwe Światło, które przyszło na świat, aby przynieść każdemu człowiekowi niezawodną nadzieję życia wiecznego. Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA

Miłosierny Jezu, który w głębi swego Boskiego Serca współczujesz z biedną ludzkością i troszczysz się o to, kto ją ma prowadzić ku światłu i życiu wiecznemu, obdarzaj swój Kościół dobrymi i świętymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi.

Panie, Ty znasz serca wszystkich, wskaż przeto wybranych, którym pragniesz powierzyć wzniosłe zadania. Oświeć ich umysły, aby poznali nieocenioną łaskę Twego powołania, wzmocnij wolę, by ich nie pokonały słabość i rozkosz ludzka. Spraw, by nie lękali się ofiar, ale z radością poszli za Tobą.

Przekonaj ich rodziców, że wielką i niezrównanie piękną ofiarą jest poświęcić Tobie swe dzieci. Udziel im siły do złożenia Bogu żertwy z własnych uczuć i zamiarów na przyszłość.

Wychowawcom daj światło potrzebne do pielęgnowania w sercach młodzieży głosu powołania aż do dnia, w którym przystąpią do Twych świętych ołtarzy.

MODLITWA ZA POWOŁANYCH

Panie Jezu Chryste! Spraw, prosimy, aby młodzi ludzie nie lękali się pójść za Tobą. Niech wspaniałomyślnie odpowiadają na Twój subtelny i delikatny głos, niech przyjmą dar, który im ofiarujesz. Oni wprawdzie mają swoje pasje – lubią śpiewać, malować, grać w piłkę nożną, bawić się w teatr. Pomóż im jednak zostawić „galilejską rzeczywistość” i pokochać Twoją Pasję.

Krzyż na każdy dzień może przerażać – szczególnie że czasami bywa ciężki od samotności, niewygodny bezradnością czy brakiem zrozumienia. Ale przecież zbawienie przyszło przez krzyż. Przekonaj ich, że tak ma być.

Panie Jezu, rozpalaj ich serca ogniem swojej miłości. Niechaj rozpoznają Cię każdego dnia, gdy łamiesz dla nich chleb i Pisma im wyjaśniasz. Pokazuj, że kapłaństwo jest ofiarą. Uczyń z nich swoich oddanych uczniów. Zniszcz w nich egoizm, gniew, pychę, aby w popiele grzesznego człowieczeństwa wszyscy spragnieni Ciebie odnajdowali diamenty odbijające blask Twojej chwały, dobroci i miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO KAPŁAŃSTWA I ŻYCIA ZAKONNEGO

Panie Jezu Chryste, który oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi i stałeś się Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego. Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszelkie pokusy i umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie i w ten sposób przygotowali się do zaszczytnej służby w Twoim Kościele.

W szczególny sposób polecamy Ci braci formacji początkowej, wychowawców i wykładowców naszej prowincji zakonnej. Ukaż im sens i wartość powołania, aby coraz bardziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


WYBÓR MODLITW O POWOŁANIA

Matko Boża i nasza Królowo, Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych.

Wypraszaj nieustannie łaskę licznych i dobrych powołań do służby Bogu i ludziom. Pomóż stworzyć w rodzinach i parafiach taką atmosferę, aby każdy człowiek wezwany przez Boga do tej służby mógł realizować swoje powołanie zgodnie z planem Bożym. Szczególną opieką otaczaj, o dobra Matko, diakonów, kleryków i wychowawców naszego seminarium duchownego.

Twojej macierzyńskiej opiece polecamy także naszych biskupów oraz kapłanów, diakonów i osoby zakonne. Czuwaj nad nimi, najlepsza Opiekunko, aby dochowując wierności łasce powołania, dochowali także wierności Ludowi Bożemu, do którego Twój Syn ich posłał. Amen.

***

O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za wszystkie powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi.

Wspomagaj biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego. Udzielaj siły i wytrwałości w postanowieniach tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego. Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom.

Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie. Zwracaj także dzisiaj swoje oczy na młodych i powołuj ich. Dodaj powołanym siły, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś Miłością. Przebacz wahania i niewierności tym, których powołałeś.

Wysłuchaj, o Chryste, naszych próśb przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niechaj Ta, która uwierzyła i wspaniałomyślnie odpowiedziała na powołanie, stając się przyczyną naszej radości, towarzyszy swoją obecnością i swoim przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego królestwa. Amen.

***

Panie Jezu, błagamy Cię, abyś posłał Twemu Kościołowi świętych kapłanów, którzy będą uświęcać Twój lud i będą narzędziami Twojej łaski. Daj nam licznych braci i siostry zakonne, którzy ukażą Twoją świętość pośród świata. Poślij do Twojej winnicy świętych robotników, którzy, pracując z żarliwością miłości i prowadzeni Twoim Duchem, zaniosą zbawienie aż na krańce świata.

***

Panie Jezu Chryste, przez ręce Maryi powierzamy Ci ludzi stojących przed wyborem drogi życiowej. Otwórz ich na deli- katny głos Twojego Ducha i pozwól im dobrze odczytać swój plan wobec nich. Umocnij Twą przyjazną obecnością tych, których wzywasz do całkowitego oddania swojego życia Tobie w służbie kapłańskiej lub życiu konsekrowanym: niech z zaufaniem i wielkoduszną miłością podejmą Twoje zaproszenie.

Maryjo, Najsłodsza Matko Kapłanów, Pośredniczko i Szafarko wszystkich łask Bożych, prowadź ich do wypełnienia woli Twego Syna. Amen.


MODLITWA ZA MŁODYCH

Boże, nasz Ojcze, powierzamy Ci dzisiaj młodzież całego świata, a wraz z nią jej problemy, dążenia i nadzieje. Spójrz na nią z miłością i spraw, aby budowała pokój i cywilizację miłości.

Wezwij młodych, aby postępowali za Jezusem, Twoim Synem. Daj, by zrozumieli, że warto ofiarować całe życie Tobie i Kościołowi. Daj im wielkoduszność i gotowość, potrzebne do odpowiedzenia na to wezwanie.

Przyjmij także, Panie, nasze uwielbienie i modlitwę za tych młodych ludzi, którzy naśladując Maryję, Matkę Kościoła, uwierzyli Twojemu słowu i dziś przygotowują się do święceń kapłańskich i ślubów zakonnych.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW I OSOBY KONSEKROWANE Benedykta XVI

Maryjo, któraś wspierała pierwszą wspólnotę, gdzie wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie, do Ciebie się zwracamy, abyś pomagała Kościołowi w stawaniu się dla współczesnego świata ikoną Trójcy Świętej, wymownym znakiem miłości Boga do wszystkich ludzi. Wstawiaj się za nami, aby ludowi chrześcijańskiemu nie zabrakło sług Bożej radości – kapłanów, którzy w jedności z ich biskupami będą wiernie głosić Ewangelię i sprawować sakramenty, zatroszczą się o Lud Boży i będą gotowi, by ewangelizować całą ludzkość.

Niech wzrasta także liczba osób konsekrowanych, które pójdą pod prąd, realizując ewangeliczne rady ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, i które w sposób profetyczny świadczyć będą o Chrystusie i Jego wyzwalającym orędziu zbawienia. Pomóż nam powiedzieć całym życiem: Oto, Boże, idę pełnić Twoją wolę.

MODLITWA O POWOŁANIA Jana Pawła II

Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą.

Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój – cenne dary Twojego zbawienia.

Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma końca. Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne. Amen.

MODLITWA O POWOŁANIA Pawła VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego od- kupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół, byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na liczne serca kobiece, czyste i wielkoduszne. Wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

WEZWANIA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

Panie Jezu, Ty chcesz, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy – prosimy Cię:
poślij robotników na żniwo swoje.

O Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – błagamy Cię:
poślij robotników na żniwo swoje.

O Jezu, który rzekłeś do uczniów swoich: Wy jesteście światłem świata. (…) Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie – błagamy Cię:
poślij robotników na żniwo swoje.

O Jezu, który powiedziałeś do uczniów: Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie – błagamy Cię:
poślij robotników na żniwo swoje.

O Jezu, Ty powiedziałeś: Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem – błagamy Cię:
poślij robotników na żniwo swoje.

O Jezu, który przed swoim wniebowstąpieniem powiedziałeś do Apostołów: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…) świata – błagamy Cię:
poślij robotników na żniwo swoje.

Boże, który powołujesz wielu ludzi, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele, usłysz błaganie swojego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło obfity owoc. Przez Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Pośrednika. Amen.

WEZWANIA O UPROSZENIE ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW

O Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali królestwo Twoje.

O Jezu, zesłany z nieba na Arcykapłana naszego,
daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla zbawiennego opowiadania nauki Twojej,
daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej ofiary krzyżowej,
daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów,
daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla odpuszczania nam grzechów w sakramencie pokuty,
daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych,
daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twej chwale,
daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata,
daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci,
daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla rozszerzenia królestwa Twego,
daj nam świętych kapłanów!

Módlmy się.
Boże, który dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy świętych tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnianiu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Powyższe modlitwy zaczerpnięto z: ADORAMUS TE, Modlitewnik Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych W Polsce, Katowice-Panewniki 2012