ZA ZMARŁYCH Z ROCZNYCH WYPOMINEK

Aktualizacja: 01.12.2021

12 MSZY ŚW.
ZA ZMARŁYCH WSPOMINANYCH

ODPRAWIANYCH OD LISTOPADA DO PAŹDZIERNIKA 2021/2022

W KAŻDY III PIĘTEK MIESIĄCA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY ZMARŁYCH: Klarę i Alojzego Podstawek, Augusta Manczyka *  Jadwigę, Huberta i Andrzeja Wieland, Marię i Konrada Szewczyk. Zygmunta Pyszny, Alojzego i Bronisławę Pysznych, Dominika i Elżbietę Paszendów, Henryka i Różę Paszendów, Urszulę Stanina, córkę Joannę, Romana i Mirosława Bezuch, Bertę i Wilhelma Greszlów, Jerzego i Jolantę Pysznych, Jerzego i Bernadetę Hajskich, Kornelię Naczyńską *  Zygmunta i Anielę Gaszków, Józefa Strzeleckiego *  Annę i Ryszarda Barteczko, rodziców, rodzeństwo, krewnych, ++ z rodzin Nogły i Barteczko, Elfrydę, Jana, Alojzego Kaczmarczyków, rodziców rodzeństwo i krewnych, Hannę, Edytę, Stefana, ks. Longina Blacha, Elfrydę, Franciszka Holona, rodziców, rodzeństwo i dusze czyśćcowe *  Jana, Annę i Wilhelma Szymurów, Alojzego, Marię i Bernarda Pochcioł *  Jana, Mieczysława, Annę, Alojzego Malok, Edwarda, Jadwigę, Leopolda, Janinę Łotockich, Michała, Anielę Jaśkiewiczów, Wiktora, Józefę Fojcików, Alojzego Łucję Szymurów, Zygmunta, Longinę Jarczyków, Eryka, Adelajdę Niemczyków, Józefa Kitel, Henryka Kuśkę, Kazimierza, Marię Kun *  Angelikę, Pawła, Jerzego Rezner, Matyldę, Maksymiliana, Erwina, Waltera, Janusza i Jerzego Szymurów, Maksymiliana Habel *  Genowefę i Kazimierza Paczków, ++ z rodzin Paczka i Romik, Krystynę i Andrzeja Rączków, ++ z rodzin Rączka i Dudkiewicz, Jerzego Śliwa i Tadeusza Wydra *  Agnieszkę i Kornelię Trompeta, Adelajdę i Jana Grabowskich, Marię i Antoniego Morys *  Elżbietę i Huberta Rugorów, Romana Rugor, Franciszka i Franciszkę Rugorów, Jana i Marię Kempnerów i dusze czyśćcowe *  Ewę i Alfreda, Franciszkę i Stanisława Dyrbuś, Pawła, Matyldę i Dietra Glatz, Józefa Haub, Łucję i Martę Kusznik, Zuzannę i Zdzisława Gizowskich, Marię, Stanisława, Eugeniusza Dębskich, Klarę Nosiadek, ks. Wacława Basiaka, Sabinę Kaczorowską, ++ z rodzin: Dyrbuś, Wałach, Lenert, Dębski i Rekus *  Joachima i Bronisławę Wieczorek, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo, Teresę Oleś, ++ rodziców Emila i Emilię Dronszczyków, Jana i Annę Bilcerów, Czesławę Pięt, Adama Chudobę, ++ krewnych, sąsiadów, znajomych i dusze czyśćcowe *  Zygmunta i Marię Kulików, Władysława, Klarę i Martę Tatarczyków, Alojzego, Matyldę i Annę Wałachów, Jana i Annę Kulików, Helenę i Henryka Adamczyków, Bolesławę i Antoniego Swaczynów, Jana i Anielę Przeczków i Monikę Wolnik *  Łucję i Gerarda Oleś, Otylię i Alojzego Paszenda * Teresę, Annę Kempa *  Cecylię i Stanisława Bocheńskich, rodziców z obu stron, Irenę i Alojzego Gryman i ich rodziców, Jana Benisza, Jolantę Zawadzką *  Huberta, Łucję Kapsa, Bogumiła, Stanisławę, Zuzannę, Zbigniewa Fiałkowskich, Marię Szendzielorz, Marię Gruszka, Danutę Hyba, Klarę, Jana Rakoczy *  Erwina Helaka, brata Jana, rodziców Jadwigęi Józefa, Helenę i Teofila Wawrzynków i córkę Anielę *  Martę i Henryka Musiolików, córkę Dorotę, syna Stanisława, Gerarda Kuśka, Krystynę Kardas i dwóch mężów *  Józefa Cyran, ++ rodziców, Bertę i Justyna Fuks, Helenę Fuks *  Ewę i Józefa Małyjurek, Zuzannę Wyszyńską i Józefa Michałek *  Anielę, Edwarda Major, Elżbietę, Jana Masorz * Annę i Alojzego, synów Bernarda i Konrada Węglorz, Agnieszkę i Konrada i Pawła i Emilię Kaczmarczyków * Adama Palar rodziców, rodzeństwo, Zofię i Ryszarda Wawrzynek oraz ++ dzieci, Gertrudę i Jerzego Datko * Aleksandrę i Adama, Hildegardę i Józefa Koch, Jadwigę i Eryka Wuwer, Katarzynę Garczyńską i Aleksandra Olczyka * WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH: Andrzeja Jarosz, rodziców i braci, ++ z rodziny Pokrzywków, Józefa Karoń, rodziców, Józefa i Marię Jarzyna, Antoniego Kohut, Dariusza Kudrzycki, rodziców, Adama i Elżbietę Gaszka, Stanisława Bąk, rodziców, Bronisławę i Bronisława Weber * Różę i Józefa Zimoń, Marię i Antoniego Prus, Roberta Zielonka, Martę i Emanuela Zimoń, Joannę Kilan, Albinę Kuczera, ks. Longina Blachę i dusze czyśćcowe *  Karola i Monikę Staś, Bronisławę i Leona Kaczor, Pawła i Martę Mandrysz, Floriana Chowaniec, Konstantyna i Teresę Staś, Teresę Bolik i Joannę Kokot *  Pawła Robenek, żonę Klarę, rodziców Alojzego i Antonię, teściów Józefa i Bronisławę Datko, Józefa Konkol i żonę Paulinę, Stanisława Kieler, żonę Mariannę, syna Bogdana, zięcia Zygmunta, Joachima Porwoł, żonę Irenę oraz zięcia Stanisława, dusze w czyśćcu cierpiące *  Jana i Annę, Alojzego i Wandę Wojaczków, Józefa i Marię Cyroń oraz Mirosławę Kiełkowską *  Annę Kulik, syna Krzysztofa (br. Jarosława OFM), rodziców, ++ z rodzin Kulik i Kiełkowski *  Wojciecha Kulika, dwie żony: Marię i Franciszkę oraz ++ z rodzin Urbańczyk *  Magdalenę i Seweryna Sikorskich, Honoratę i Zbigniewa, Henryka, Jerzego i Romana Rożek, Stanisławę Piwowarską *  Elfrydę i Pawła Tkocz, ++ rodziców
i rodzeństwo *  Zofię i Emanuela Sitek, ++ rodziców i rodzeństwo, Małgorzatę Wojaczek i dusze czyśćcowe *  Apolonię, Antoniego, Zygmunta Stablów, Monikę Błaszczyk, Marię i Sylwestra Gonsiorów *  Helenę i Ignacego Koch, Martę i Teofila Kuczera, Gertrudę i Alojzego Koch *  Marię i Wacława Zasadów, Edwarda Stępnika i Annę Malińską *  Konrada Pierchała *  Jana, Alicję, Henryka Fajkus, Roberta Szmel, Helenę, Janusza i Klarę Kruze, Feliksa Marczyńskiego i Annę Nowak *  Józefę i Bronisława, Ludwika i Gertrudę, Jana oraz brata Zygfryda Wawocznych, Wojciecha Hoinica, Oskara i Annę Pawlas oraz Błażeja Skibę *  Andrzeja, Alicję i Zygmunta Szwedów, Marię, Jerzego i Krystynę Zając, Antoniego Koralewskiego, Romana Albińskiego, Irenę Grzegorzewską *  Władysława Biały, Bronisławę, Wincentego Kowalczyk, Antoninę Siemieniak, Józefa, Waldemara Gaj, Teodorę Cudnik, Lidie, Bronisława i Wiesławę Gojny *  Bronisława, Annę i Michała Puzio, Kunegundę i Teofila Cyroń, 3-ech synów, synową, zięcia, Józefę i Ryszarda Cieślak, Cecylię Gajdera *  Ryszarda Rejdych, Rafała
i Halinę Skowrockich, Mateusza Jakubiaka, Magdalenę, Stefana Szczygieł, Annę Piechaczek, Anielę Nowak, Mikołaja Kubica, Wilhelma, Hilarię, Albinę Szwarc, Annę, Faustyna Rejdych, Izabelę Żurawską, Rafała, Edytę Gnacik, Piotra Bąk, Tadeusza Raciborskiego i Ryszarda Kobyłeckiego *  Wandę i Jana Sikorów, Klarę i Konstantego Marcolów, córkę Elżbietę, synów Jana i Ludwika z żonami, córki Annę i Martę z mężami, wnuków: Kazimierza, Zenona, Mariana, Anastazję i Ludwika Sikorów, córkę Florentynę, synów Antoniego i Wincentego z żonami, Weronikę i Karola Pytlików, Anielę i Józefa Wilków, syna Czesława i Stanisława z żonami, syna Mieczysława, Elżbietę i Jerzego Rabusów, syna Ryszarda, córki: Cecylię, Stefanię i Barbarę z mężami, ich wnuka Jacka Bocionka *  Brunona i Helenę, Floriana i Józefę, Maksa i Floriana Chowańców, Franciszka i Emilię Wachowskich, Pawła i Martę, Damiana i Jadwigę Mandryszów, Antoniego i Marię, Pawła i Gizelę Nowrotów, ++ z rodzin Gutka, Czubak, Stępniewski, Tkocz, Chowaniec, Bulenda, Mandrysz ++ sąsiadów * Helenę i Stanisławę, Aleksandra, Józefa i Wacława Krynickich, Teresę, Zygmunta, Wacława Machalińskich i rodziców z obu stron, Ewę i męża Zbigniewa, Zdzisławę Drozdów i rodziców z obu stron, Helenę Marszałek i rodziców, Danielę Pochorecką i ++ rodziców, Renatę i Wacławę Morawiecką, Kazimierza i Jadwigę Lewandowskich, Krystynę i męża Jana Hallerów, Halinę Sut, rodziców z oby stron, Jana Śliwińskiego, Genowefę Grela, Stanisława Kowalskiego i ++ rodziców * Gertrudę i Franciszka Kondziołków, Apolonię Gryger i rodziców, Katarzynę i Józefa Kłapkowskich, Henrykę Kraszewską, rodzinę Smorzów, Gabrielę Szafrańską * WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

BOŻEJ ŁASKAWOŚCI POLEĆMY ZMARŁYCH: Konrada, Zofię i Gerarda Klimków, Annę i Ryszarda Barteczko, ++ z rodzin Abraham i Skrytek *  Pawła i Małgorzatę Wengrzyk, Henryka, Aleksandrę, Józefę, Jana Cupiał, Hildegardę Wiesiołek, Jana Marek, Ryszarda Rutkowskiego, ++ z rodzin Wengrezyk, Gojny i Cupiał *  Hildegardę i Franciszka oraz Gabrielę Nowrot, Emilię i Alojzego Hajok, Helenę i Jana Nowrotów, Martę i Józefa, Wiktorię i Pawła Kirszniaków, Agnieszkę i Pawła Nowaków *  Martę i Józefa Szymeckich, pokrewieństwo Szymeckich i Norek, Marię, Alojzego i Damiana Roczników, pokrewieństwo Rocznik i Kacperek *  Marię Wacławczyk, męża, rodziców, brata i teściów *  Aleksandrę, Irenę i Stanisława Dorobis, Gertrudę i Franciszka Kuwaczów, Albinę i Stanisława Dorobisów, Lucynę Zakrzewską i jej męża *  Andrzeja i Tadeusza Madejskich, Walerię, Jana i Błażeja Kaczmarczyków, Marię i Franciszka Siernych *  Helenę, Marię, Józefa i Henryka Michalskich, Jadwigę, Aleksandrę, Mieczysława Choszczewskich, Mariannę i Mirosława Soliwodzkich *  Stanisława, Cecylię, Jana Soja, Annę i Stanisława, Janinę i Wawrzyńca Niemiec, Helenę i Michała Łepik, Marię i Andrzeja Bęben, Stanisławę Szełemej, Ryszarda Gardynika, Bogumiłę Niezgoda *  Irenę i Franciszka, Matyldę i Franciszka oraz Gertrudę Grzegoszczyków, Walerię i Jana, Marię i Mariolę, Marcelinę i Radosława Pielorz, Marię, Helenę i Erwina Ćwięczków, Janinę i Bolesława Oślizło, Krystynę i Jerzego Marcelaników, Annę i Zygmunta Jeszków, Reginę i Franciszka Bichlerów *  Edmunda i Monikę Popek *  Zofię i Piotra Włosińskich, Czesława Krawczyka *  Edwarda i Elżbietę Nosalów, Alfredę Truszkowską, Teodora i Zofię Dziwoków, Andrzeja i Marię Nosalów, Marka Malisza, Helenę i Eugeniusza Truszkowskich, Grzegorza, Helenę i Julię Wiśniewskich *  Dorotę Paszek, Marię i Leona, Zofię i Agnieszkę, Salomeę i Karola Franke, Władysławę i Stanisława, Marię i Roberta Piekorzów, Henrykę Banaszak, Krystynę Karską, Benedyktę Salamon *  Tadeusza Śpiewok, rodziców i teściów, Jana Michalskiego, rodziców i teściów, ++ z rodzin: Śpiewoków, Michalskich, Szwedów, Konik i Frelich *  Anielę, Wincentego i Romana Ochojskich, Petronelę, Bronisławę, Weronikę, Stanisława, Marcina Berezowskich, Marię i Piotra Hłucheńkich, Ewę i Norberta Paluch, ++ z rodzin: Ochojskich, Berezowskich, Szumskich i Pinior  *  ++ z rodzin: Golińskich, Miodowskich i Siewierskich *  Jadwigę i Huberta Tkoczów, rodziców i rodzeństwo z obu stron, ks. Aleksandra Kwaśnego, Damiana Przyguckiego *  Lilię Gostyńską, Halinę Kostkę, ks. Tomasza Wiosnę, Piotra Bąka, Maję Terkiewicz-Sidelnik, Sławomira Dziubę, Marka Basińskiego, Witolda Bąka, Barbarę Wnuk i Wojciecha Jerca *  Henryka Chudzika, Kazimierza Oszek, Helenę Wojtasz, Wawrzyńca Chudzika, Teresę Chudzik *  Stanisławę i Stanisława Wesołowskich, babcie i dziadków z obu stron, Ewę i Franciszka Szabarkiewicz, babcie i dziadków z obu stron, Henrykę i Jerzego Pluskota, Łukasza Gorlacha, Stanisława Płoszaj, Władysława Błaszczak, Annę Maślak, Krystynę Franke, Karolinę i Władysława Duranów, Annę Cyrul, i ++ z rodziny * Zofię i Stanisława Klimków, Ignacego Ogar, ++ z rodzin Kosno, Klimek, Kwiatków, + Jana Czarneckiego *  ++ z pokrewieństwa i powinowatych *  Mariannę i Stanisława, Zofię i Jana, Jadwigę, Mariannę i Benedykta Pydynów, Anastazję Pydyn i jej dziecko, Grzegorza, Urszulę i Kazimierza, Alinę i Remigiusza Lewandowskich, Łucję i Herberta Wojtynek, Annę, Kazimierę, Sabinę i Bronisława Budziewskich, Marię Magiera syna Grzegorza, Danutę i Pawła Wilczek, Stelutę Kupermę, Marcina Sobik, zmarłych z rodzin Pydyn, Lewandowski, Wojtynek, Budziewski, Piontek, Lewkowicz, Wilczek, Wita, CiurarDwórski, Olbryś, Magiera * Władysława, Zdzisława, Annę, Kazimierza, BronisławęPukowiec, Marię, WincentegoCieśliki ich ++ dzieci oraz za + ks. Wojciecha i + Łucję Biegesz *++ kapłanów i braci zakonnych pracujących w naszej parafii: o. Konstantego, o. Judę, br. Paschazjusza, br. Dominika *  ++ tercjarzy z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ++ ze wszystkich grup i wspólnot naszej parafii, dobroczyńców, budowniczych i fundatorów kościoła i klasztoru oraz wszystkie dusze
w czyśćcu cierpiące. WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …