ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH

ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO UDZIAŁU
W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
W nawiązaniu do komunikatu z poprzedniej niedzieli ponawiam serdeczne
zaproszenie mężczyzn i młodzieńców archidiecezji katowickiej i metropolii do udziału
w tradycyjnej pielgrzymce do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach Śląskich, która odbędzie się już za tydzień, w niedzielę Zesłania Ducha
Świętego, 28 maja br.
Będziemy ją przeżywali w roku duszpasterskim, którego hasło brzmi: „Wierzę
w Kościół Chrystusowy”. Ważnym wyznaniem wiary są praktyki religijne, osobista
modlitwa, a zwłaszcza uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., co umożliwia nam „niedziela
Boża i nasza”, o którą walczyliśmy w Piekarach Śląskich od dziesięcioleci: by była wolna
od przymusowej pracy i niedzielnego handlu. W naszej archidiecezji i metropolii ważnym
wyznaniem wiary jest udział w pielgrzymkach do naszych lokalnych sanktuariów. Zwłaszcza
dwie pielgrzymki – majowa mężczyzn i sierpniowa kobiet do Matki Bożej Piekarskiej –
weszły w krwiobieg życia religijnego na Górnym Śląsku. Jako wspólnota Kościoła czekamy
na te wydarzenia, które umacniają nas w wierze i dają orientację w szybko zmieniającym
i odwracającym się od Boga świecie.
Dlatego serdecznie zapraszam was, Bracia, do udziału w tegorocznej pielgrzymce.
Zapraszam, tym bardziej, że jej głównym motywem jest dziękczynienie za wizytę papieża
Jana Pawła II w Katowicach-Muchowcu w 1983 r., gdy nasze spotkanie z Nim odbyło się
w obecności Maryi w Jej piekarskim wizerunku. Jako pokolenie pamiętających to wydarzenie
chcemy dziękować za dar tego spotkania oraz przypomnieć główne wątki papieskiego
nauczania o ewangelii pracy, a przy okazji stanąć murem przy Janie Pawle II, na nowo odkryć
aktualność Jego nauczania i poprowadzić na spotkanie z Nim młodsze pokolenia. Serdecznie
zapraszam więc wszystkie pokolenia do udziału w pielgrzymce. Niech ojcowie pielgrzymują
razem z synami, a dziadkowie z wnukami. Niech w Piekarach będą reprezentowanie
wszystkie parafialne wspólnoty, niech to pielgrzymowanie zorganizują wspólnie duszpasterze
i rady duszpasterskie oraz ruchy i stowarzyszenia, zwłaszcza zrzeszające mężczyzn
i młodzieńców. Po raz pierwszy na piekarskim wzgórzu staną Rycerze Jana Pawła II, którzy
formalnie rozpoczynają swoją działalność w archidiecezji katowickiej.
Bracia i Siostry! W naszej pielgrzymkowej modlitwie na piekarskim wzgórzu będzie
uczestniczył metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, który wygłosi homilię oraz
pasterze Kościoła z górnośląskiej metropolii i biskupi z krajów misyjnych. Wszystkie rodziny
archidiecezji zapraszam do duchowego włączenia się w pielgrzymkę za pośrednictwem
transmisji TV Polonia, TV Katowice oraz Radia Katowice i Radia eM.
Wszystkich proszę o modlitwę w intencji pielgrzymów i pielgrzymki, aby jej owoce
były trwałe i widoczne w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Na drogę pielgrzymowania do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
błogosławię i życzę pełnego pokoju, rodzinnego świętowania Dnia Pańskiego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki