ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ MŁODYCH DO KATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ MŁODYCH
DO KATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

Bracia i Siostry! Droga Młodzieży!
Niedziela Palmowa przez wiele lat była w naszej archidiecezji świętem młodego
Kościoła, który spotykał się w katedrze, by w duchu wiary rozpocząć wspólnie przeżywanie
Wielkiego Tygodnia. Także w tym roku zapraszam młodzież w niedzielę 2 kwietnia br.
na godz. 14.00 do katedry Chrystusa Króla w Katowicach.
Zapraszam wszystkich młodych, w tym tworzących w parafiach młodzieżowe grupy
i wspólnoty, członków ruchów i stowarzyszeń. Niech katedra będzie miejscem spotkania,
modlitwy i wzrostu nas wszystkich.
Do koncelebrowania Mszy św. w intencji młodzieży w Niedzielę Palmową Młodych
zapraszam księży katechetów i duszpasterzy młodzieży.
Mam nadzieję, że to spotkanie młodych przy ołtarzu katedralnym – z palmami w rękach
– stanie się dla nich okazją do uroczystego wyznania wiary, znakiem świadomej decyzji pójścia
za Chrystusem, na którym staramy się budować swoją przyszłość, za którym pójdziemy
na Golgotę i z którym spotkamy się u wejścia do pustego grobu.
Z pasterskim błogosławieństwem

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

Katowice, 16 marca 2023 r.
VA I – 17/23