NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII – od soboty 07 listopada

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII

 1. W naszym kościele może przebywać 1 osoba na 15 m2. Czyli, uwzględniając 2 chóry: organowy i nad zakrystią oraz kaplicę, może w liturgii uczestniczyć 40 osób. zobacz więcej…
 2. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu.
 3. Dostępne są do użytku liturgicznego 2 chóry: organowy i nad zakrystią.
 4.  Komunia św. :
  Podchodzimy do komunii procesyjnie, przyklękając przed Najświętszym Sakramentem na jedno kolano, a następnie STOJĄC przyjmujemy Komunię św.
  Do celebransa głównego podchodzą osoby przyjmujące na rękę do pozostałych szafarzy podchodzą ci, którzy chcą przyjąć do ust. Osoby przyjmujące Komunię na rękę, proszone są o spożycie NS natychmiast przy szafarzu.
  NIEDOZWOLONE jest zabieranie NS do ławki. Hostię należy przyjąć na lewą dłoń, a następnie prawą ręką spożywamy Ciało Pańskie, obserwując jednocześnie czy na dłoniach lub palcach nie ma okruszyny hostii. Jeśli taka będzie należy ją natychmiast spożyć. Bardzo prosimy zwracać na to uwagę.
 5. Prosimy także o dezynfekowanie rąk przy wejściu do kościoła.
 6. Na dzień dzisiejszy spotkania grup parafialnych są zawieszone.
 7. Przypominamy o aktualności dyspensy Metropolity Katowickiego z dnia 28 maja 2020 r.: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.
 8. Kancelaria parafialna będzie nadal czynna we wtorki i czwartki po wieczornej Mszy św. Prosimy o przychodzenie w maseczkach oraz o dezynfekcję rąk na furcie klasztornej.