ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII

 1. Od soboty, 24 października, obowiązują nowe zasady funkcjonowania duszpasterstwa parafialnego. W naszym kościele może przebywać 1 osoba na 7 m2. Czyli, uwzględniając 2 chóry: organowy i nad zakrystią oraz kaplicę, może w liturgii uczestniczyć 80 osób.
 2. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu. Tak jak było to w kwietniu i maju.
 3. Dostępne są do użytku liturgicznego 2 chóry: organowy i nad zakrystią.
 4. Ujednolicamy, maksymalnie jak się da, formę przyjmowania komunii św., a mianowicie podchodzimy procesyjnie do szafarzy Komunii św. Do celebransa głównego podchodzą osoby przyjmujące na rękę do pozostałych szafarzy podchodzą ci, którzy chcą przyjąć do ust. Przypominamy, że jeśli w danej parafii przyjęta i zatwierdzana jest zasada procesyjnego przyjmowania komunii św., a tak jest u nas, przed przyjęciem komunii należy przyklęknąć na jedno kolano, bądź głębszym ukłonem oddać cześć Najświętszemu Sakramentowi, a następnie, stojąc, przyjąć komunię św. Jest to ważne w zachowaniu liturgicznego znaku jedności jakim jest komunia. Osoby przyjmujące Komunię na rękę, proszone są o spożycie NS natychmiast przy szafarzu. NIEDOZWOLONE jest zabieranie NS do ławki. Hostię należy przyjąć na lewą dłoń, a następnie prawą ręką spożywamy Ciało Pańskie, obserwując jednocześnie czy na dłoniach lub palcach nie ma okruszyny hostii. Jeśli taka będzie należy ją natychmiast spożyć. Bardzo prosimy zwracać na to uwagę.
 5. Prosimy także o dezynfekowanie rąk przy wejściu do kościoła.
 6. Na dzień dzisiejszy spotkania grup parafialnych są zawieszone.
 7. Przypominamy o aktualności dyspensy Metropolity Katowickiego z dnia 28 maja 2020 r.: „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.
 8. Kancelaria parafialna będzie nadal czynna we wtorki i czwartki po wieczornej Mszy św. Prosimy o przychodzenie w maseczkach oraz o dezynfekcję rąk na furcie klasztornej.
W związku z dużą liczbą nowych zakażeń i objęciem od 10 października 2020 roku całego kraju strefą żółtą, przypominamy wszystkim Księżom o obowiązujących zasadach związanych z bezpieczeństwem epidemicznym w duszpasterstwie parafialnym:
 1. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka). Prosimy, aby Księża egzekwowali go w swoich parafiach, przypominając o nim na początku każdej Mszy św. i nabożeństwa;
 2. W związku z dużą liczbą nowych zakażeń maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);
 3. Osoby zbierające kolektę powinny obowiązkowo używać maseczki;
 4. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje także na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;
 5. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie bierzmowania, ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;
 6. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przed i po zakończeniu rozdawania Komunii świętej;
 7. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę;