Zmarli, polecani w “rocznych wypominkach”

Od listopada do października

w każdy III piątek miesiąca

Bożemu Miłosierdziu polecajmy dusze naszych wiernych zmarłych:

 1. Irenę i Rajnholda Maruszczyk;
 2. Anielę Kulik, syna Krzysztofa, Wojciecha Kulik i dwie żony; ++ z rodzin Kulik i Urbańczyk;
 3. Maksymiliana, Matyldę, Waltera Jerzego, Janusza, Erwina, Szymura; Pawła, Angelikę, Franciszka, Jerzego Rezner, Maksymiliana Habel;
 4. Aleksandrę Koch, Katarzynę Garczyńską, ++ z rodzin Koch i Wuwer;
 5. Męża Henryka Parusel, ++ rodziców i teściów, braci Tadeusza i Henryka Forajter oraz ++ kapłanów z naszej parafii;
 6. Agnieszkę i Kornelię Trompeta, Marię i Antoniego Morys;
 7. Alojzego, Marię, Bożenę, Bernarda Pochcioł, Jana, Annę, Wilhelma Szymura;
 8. Różę i Józefa Zimoń, Marię i Antoniego Prus, Martę i Emanuela Zimoń, Roberta Zielonkę, Albinę Kuczera;
 9. Pawła Robenek i żonę Klarę; Alojzego Robenek i żonę Antonię; Józefa Datko i żonę Bronisławę; Józefa Konkol i żonę Paulinę; Stanisława Kieler i żonę Mariannę; Joachima Porwoł i żonę Irenę; Stanisława Sobik, Pawła Polok i żonę; Bonifacego Wacławczyk oraz żonę Marię.
 10. Za ++ z rodzin: Lange, Dopke, Krakówka, Oszek, ++ z rodzeństwa, ks. Sylwestra Oszek, Henryka Chudzik i Kazimierza Oszek;
 11. Klarę i Alojzego Podstawek oraz ++ z rodziny Manczyk;
 12. Romana Piechaczek, rodziców, rodzeństwo, Paulinę Czogała, męża, dzieci, wnuki i prawnuczka, Antoniego Zydek, Rodziców, Teresę Jacek i + męża, ++ z rodzin: Piechaczek, Czogała, Wyżgoł, Zydek;
 13. Cecylię i Karola Ciesielskich, ich rodziców i rodzeństwo, Roberta Zielonkę, jego rodziców
  i teściów oraz rodzeństwo;
 14. Jadwigę, Herberta, Andrzeja Wieland; Marię, Konrada Szewczyk;
 15. Marię i Joachima Dyrbuś, Martę, Pawła i Elżbietę Kufieta, Eufemię, Franciszka i Hildegardę Konsek;
 16. Jana, Mieczysława, Annę, Alojzego Malok; Edwarda, Jadwigę, Janinę Łotockich; Anielę, Michała Jaśkiewicz; Eryka, Adelajdę Niemczyk; Wiktorię i Józefa Fojcik;
 17. Henryka Cupiał, Pawła i Małgorzatę Wengrzyk; Jana, Aleksandrę, Józefę Cupiał; Ryszarda, Waleskę Smołka; Henryka i Franciszkę Talenta; Teodora i Klarę Wengrzyk; Wawrzyńca
  i Mariannę Gojny; Jana Marek; Ryszarda Rutkowskiego; Hildegardę Wiesiołek;
 18. Adama Palar, rodziców i rodzeństwo; Gertrudę i Jerzego Datko, ich rodziców; Zofię i Ryszarda Wawrzynek; ich rodziców i dzieci; za ++ z rodzeństwa, sąsiadów i znajomych;
 19. Helenę, Brunona, Floriana Chowaniec; Wiesława Gutka; Martę, Pawła, Leona Mandrysz; Emilię Wachowski; Józefę, Floriana Chowaniec i Emila Chowaniec;
 20. Józefę i Bronisława Wawoczny; Edmunda i Monikę Popek; Ludwika i Gertrudę Wawoczny; Zygfrydę i Jana Wawoczny; Annę i Oskara Pawlas oraz Wojciecha Hoinca;
 21. Alicję, Henryka, Jana Fajkus; Roberta Szmel;
 22. Marię i Wacława Zasada, rodziców z obu stron;
 23. Apolonię i Antoniego Stabla; Monikę Błaszczyk; Marię i Sylwestera Gonsior;
 24. Jana i Annę; Alojzego i Wandę Wojaczek, Józefa i Marię Cyroń; Mirosławę Kiełkowską;
 25. Annę i Rudolfa Byczek; Helenę i Antoniego Klon; Agnieszkę i Macieja; Mariana Rój; Ilonę Barteczko;
 26. Stefana; Stefanię i Brunona Retek; Genowefę i Emila Wojaczek;
 27. Magdalenę i Seweryna Sikorskich; Honoratę i Zbigniewa; Henryka, Jerzego i Romana Rożek; Zofię i Mieczysława Dydrych; Jadwigę i Piotra Rożek oraz Stanisławę Piwowarską;
 28. Franciszka Nowrot, ++ rodziców, Jana i Helenę Nowrot, Emilię i Alojzego Hajok;
 29. Ryszarda i Klarę Wrzosok, rodziców Roberta i Otylię; rodzeństwo Wilhelma i Jana; córki Emmę
  i Ernę; Jana i Marię Mak, córki Annę, Łucję, Betinę, synów Franciszka i Jana; Stanisława
  i Hildegardę Kuczaty, rodziców Teodora i Waleskę; ++ rodziców Karola i Joannę; synów Zygmunta, Stanisława i Damiana, + córkę Annę; Zygmunta i Leszka Dula;
 30. Otylię i Joachima Rum; Helenę i Józefa; Tadeusza i Franciszka Dorczak;
 31. Józefa i Martę Kirszniak; Franciszka Nowrot; Pawła i Agnieszkę Nowak; Pawła i Wiktorię Kirszniak; Alojzego i Emilię Hajok; Jana i Helenę Nowrot;
 32. Zygmunta i Marię Kulik; Alojzego, Matyldę i Annę Wałach; Jana, Annę, Eugeniusza i Czesława Kulik; Władysława, Klarę i Martę Tatarczyk; Jana i Anielę Przeczek; Monikę Wolnik; Bolesławę i Antoniego Swaczyna; Helenę i Henryka Adamczyk; Łucję i Erwina Rocznik, córkę Genowefę i zięcia Mariana;
 33. Helenę; Marię i Józefa; Henryka Michalskich; Jadwigę i Aleksandra Choszczewskich; Mieczysława Choszczewskiego; Mariannę Soliwodzką;
 34. Zofię i Piotra Włosińskich; Czesława Krawczyka;
 35. Alfreda Dyrbuś, Marię i Stanisława, Eugeniusza Dębskich; Franciszkę i Stanisława Dyrbuś, Małgorzatę, Pawła i Dietra Glatz, Martę i Łucję Kusznik; ++ z rodzin Dyrbuś, Dębski i Rekus;
 36. Mariannę i Stanisława; Grzegorza, Benedykta, Alinę i Marię; Jadwigę Pydyn; Annę, Sabinę
  i Bronisława Budziewskich; Łucję i Herberta Wojtynek; Grzegorza i Marię Magiera; Antoniego Szotek; Lidię Dorobczyńską; wszystkich ++ z rodzin: Pydyn, Wojtynek, Wita, Wilczek, Piontek, Lewkowicz i Ciurar.
 37. Bronisława Puzio, jego rodziców; wnuka Jerzego, ++ teściów, 3 synów, synową, zięcia, jego siostry
  z mężem, Cecylię Gajdera oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa Puzio i Cyroń;
 38. Martę Pietruszka, Hildegardę i Franciszka Gałuszka, Anielę, Władysława i Lidię, Adama Roszak; Irenę, Franciszka oraz Marię Manjura;
 39. Jadwigę; Ludwika Kempa, Konstantynę; Emanuela Dusik;
 40. Feliksa Marczyńskiego, Helenę, Janusza, Klarę Krauze, Paulinę i Karola Fajkus, Franciszkę
  i Antoniego Paniczek;
 41. Michalinę i Stanisława Bednorz oraz ++ rodziców z obu stron;
 42. Zygmunta i Helenę Firut;
 43. Martę i Józefa Szymeckich, ++ z pokrewieństwa; Marię i Alojzego Rocznik, ++ z pokrewieństwa;
 44. Konrada, Zofię, Gerarda Klimek, Annę, Ryszarda Barteczko, ++ z rodzin Abraham i Skrytek;
 45. Rodziców i rodzeństwo; Elfrydę i Alojzego Kaczmarczyk, Jana, Alojzego, Ludwika, Jadwigę, Fryderyka, Adolfa Abraham; Irenę i Stanisława Skrytek;
 46. prałata Tomasza Wiosnę, Henryka Chudzik, Kazimierza Oszek, ++ z rodzin: Chudzik, Wojtasz, Oszek, Lange;
 47. Krystynę i Henryka Lach;
 48. Konrada Pierchałę;
 49. Bogumiła Fiałkowskiego i Łucję Kapsa
 50. Marię Wacławczyk, męża, rodziców, teściów i brata Zygmunta;
 51. Józefa Cyran, ++ rodziców: Bertę, Helenę, Justyna Fuks;
 52. Krystynę i Michała Tochwin; Jana Mańczyka; Krystynę Cierniak;
 53. Irenę i Franciszka; Matyldę i Franciszka Grzegoszczyk; Walerię i Jana Pielorz; Helenę i Erwina Ćwięczek; Gertrudę Grzegoszczyk; Marię Ćwięczek, Marię i Mariolę; Marcelinę i Radosława Pielorz; Bolesława Oślizło, Janinę Byczek;
 54. Eugeniusza i Zbigniewa Gatnar; ++ z rodziny Gatnar i Rostek;
 55. ++ kapłanów i braci zakonnych pracujących w naszej parafii: Konstantego, o. Judę,
  br. Paschazjusza; ++ tercjarzy z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich; ++ ze wszystkich grup
  i wspólnot naszej parafii, dobroczyńców, budowniczych i fundatorów kościoła i klasztoru oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.