Bierzmowanie

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

UWAGA!!! Najbliższe spotkanie wszystkich:

piątek, 8 października, MSZA ŚW. I MODLITWA RÓŻAŃCOWA PROWADZONA PRZEZ KLASĘ VIII a.

piątek, 22 października, MSZA ŚW. I MODLITWA RÓŻAŃCOWA PROWADZONA PRZEZ KLASĘ VIII b.

Pozostałe spotkania od listopada: w I piątki miesiąca:
17.30 okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej,
18.00 Msza św. z katechezą;
po Mszy św. spotkanie organizacyjne.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

****************************

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg formularza otrzymanego w parafii.