Bierzmowanie

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”. (KKK 1316)

SPOTKANIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
8 grudnia: godz. 18.00 – Msza św. ku czci MB Niepokalanie Poczętej
11 grudnia: godz. 12.00 – Odpust Parafialny
W styczniu 2023 r. spotkanie będzie w ramach kolędowania rodzinnego 6 stycznia (Trzech Króli) popołudniu.

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią) – do końca października

pisemne zgłoszenie kandydata wg formularza otrzymanego w parafii – do końca października