Bierzmowanie

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”. (KKK 1316)

Bierzmowanie odbędzie się u nas w parafii
20 kwietnia 2024 r.
(sobota), o godz. 11.00
17-19 kwietnia – odbędą się próby i bezpośrednie przygotowanie. 

Zapraszamy wszystkich, KTÓRZY CHCĄ I SĄ GOTOWI przyjąć ten sakrament
i pragną pogłębić swoją wiarę oraz więź z Bogiem i Kościołem na KURS PRZYGOTOWAWCZY.

Lista uczestników kursu do bierzmowania została już zamknięta.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią) – do końca października

pisemne zgłoszenie kandydata wg formularza otrzymanego w parafii – do końca października