Bierzmowanie

 SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

PRZYGOTOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

Kolejna grupa młodzieży naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania w 2020 r.

****************************

Spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowaniaobowiązkowe.

Odbywają się one w piątki, 2 razy w miesiącu, wg. porządku:

I piątek miesiąca:

od 17.00 – okazja do spowiedzi

18.00 – Msza św. z katechezą dla wszystkich

III piątek miesiąca

18.00 – Msza św. z katechezą dla wszystkich

po Mszy św.  – spotkanie w grupach (w salkach pod kościołem – na spotkanie przynosimy karteczki z cytatami z Pisma św., które każdy otrzymuje w I piątek miesiąca)

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg poniższego formularza otrzymanego w parafii.
(wydruk z naszej strony internetowej powinien mieć format A5)

plik w wersji pdf: Zgloszenie_do_Bierzmowania_druk

Download the PDF file .