Bierzmowanie

 SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

PRZYGOTOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

Kolejna grupa młodzieży naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania 14 maja 2020 r., jeśli zostanie zniesiony stan epidemii. W przypadku trwania epidemii i rządowych rozporządzeń z tym związanych, bierzmowanie zostanie przeniesione na inny termin po uzgodnieniu z Kurią Biskupią.

****************************

Spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania na czas epidemii są zawieszone!!!!

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg poniższego formularza otrzymanego w parafii.
(wydruk z naszej strony internetowej powinien mieć format A5)

plik w wersji pdf: Zgloszenie_do_Bierzmowania_druk

Download the PDF file .