Bierzmowanie

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

****************************

UWAGA: w styczniu 2022 r. spotkania bierzmowańców nie będzie.
Kandydaci są jedynie zobowiązani do uczestnictwa w nabożeństwie fatimskim 13 stycznia – o 17.30 rozpoczęcie.

Najbliższe spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 4 lutego o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu (obecność obowiązkowa!) i o godz. 18.00 (Msza św. i spotkanie po niej)

obowiązkowe spotkania: w I piątki miesiąca:
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej,
18.00 Msza św. z katechezą;
po Mszy św. spotkanie organizacyjne.

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg formularza otrzymanego w parafii.