Bierzmowanie

 SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

UWAGA KANDYDACI DO BIERZMOWANIA!!!!

Z powodu trwającej epidemii koronawirusa oraz zwieszenia funkcjonowania katowickiej Kurii Biskupiej, zostają odłożone na czas nieokreślony wszystkie bierzmowania, zaplanowane na czerwiec i częściowo na lipiec. O wszelkich informacjach na temat bierzmowania w naszej parafii będziemy informowali w Ogłoszeniach Duszpasterskich. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

****************************

Spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania na czas epidemii są zawieszone!!!!

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg poniższego formularza otrzymanego w parafii.
(wydruk z naszej strony internetowej powinien mieć format A5)

plik w wersji pdf: Zgloszenie_do_Bierzmowania_druk

Download the PDF file .