Bierzmowanie

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”. (KKK 1316)

SPOTKANIE KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

31 marca 2023 r.  – początek o godz. 18.00 (Msza św. + Droga Krzyżowa i spotkanie)
W kwietniu 2023 r.  – Triduum Paschalne – CAŁE!!!! 
26, 27, 28 kwietnia 2023 r.  – o godz. 18.00 – przygotowania do bierzmowania:
26.04 (środa) – spotkanie z rodzicami;
27.04 (czwartek) – spotkanie  + próba;
28.04 (piątek) – spotkanie + próba ze świadkami bierzmowania.
We wszystkie te trzy dni obecność wszystkich bierzmowańców bezwzględnie OBOWIĄZKOWA!

Bierzmowanie zaplanowano na 4 maja, we wspomnienie św. Floriana, o godz. 16.00;
w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Zamysłowie.
Szafarzem sakramentu będzie ks. bp. Adam Wodarczyk.

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią) – do końca października

pisemne zgłoszenie kandydata wg formularza otrzymanego w parafii – do końca października