Bierzmowanie

 SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

UWAGA KANDYDACI DO BIERZMOWANIA!!!!

19 września – Dzień Bierzmowania: tego dnia o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św., podczas której zostanie udzielony sakrament Bierzmowania młodzieży naszej Parafii.

Plan spotkań:

14 września 2020, (poniedziałek) – godz. 18.00 – Msza św. i spotkanie

17 września 2020, (czwartek) – godz. 18.00 – Masza św. i próba

18 września 2020, (piątek) – Dzień Skupienia:  godz. 17.30 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, godz. 18.00 – Msza św. i po Mszy próba dla kandydatów i świadków bierzmowania.

 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

****************************

Spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania na czas epidemii są zawieszone!!!!

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg poniższego formularza otrzymanego w parafii.
(wydruk z naszej strony internetowej powinien mieć format A5)

plik w wersji pdf: Zgloszenie_do_Bierzmowania_druk

Download the PDF file .