Bierzmowanie

  SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

****************************

Bierzmowanie w naszej parafii jest zaplanowane na 31 maja 2022 r., na godz. 16.00.
Szafarzem będzie ks. bp Marek Szkudło

(fot. Lukasz Kalinowski)

Najbliższe spotkanie modlitewne i organizacyjne odbędą się:

 • w niedziele: 8, 15, 22 i 29 maja – o godz. 11.30 nabożeństwo majowe i Msza św. o godz. 12.00 (obecność obowiązkowa)
 • wtorek – 24 maja ZAPROSZENIE – o godz. 18.00 zapraszam na Mszę św. urodzinowo-imieninową (o. Ern.) będzie to także dzień modlitw o pomyślność na egzaminach ósmoklasisty (które przypadają na 24, 25, 26 maja)
 • w czwartek – 26 maja – o godz. 18.00 – Msza św. (w int. wszystkich mam) + spotkanie z rodzicami – jeśli to tylko możliwe obojga rodziców (obecność obowiązkowa)
 • w piątek – 27 maja – o godz. 18.00 – Msza św. + katecheza + omówienie liturgii bierzmowania (obecność obowiązkowa)
 • w sobotę – 28 maja – o godz. 18.00 – Msza św. + katecheza + próba (obecność obowiązkowa)
 • w poniedziałek – 30 maja – o godz. 18.00 – Msza św. + katecheza + próba i spotkanie ze świadkami bierzm. (obecność obowiązkowa)
  (świadkiem bierzmowania może być osoba wierząca, praktykująca i już bierzmowana. Najlepiej, aby był to rodzic chrzestny lub ktoś z bliskich z rodziny bądź znajomych)

Prosimy także o zgłoszenie się osób do następujących czynności podczas liturgii:

 • 2 osoby (spośród rodziców) do prośby o udzielenie młodzieży sakramentu
 • 1 osoba (spośród młodzieży) do I czytania podczas Liturgii Słowa Bożego
 • 1 osoba (spośród młodzieży) do zaśpiewania Psalmu
 • 2 osoby (spośród młodzieży i rodziców) do Modlitwy Wiernych
 • 2 osoby (spośród młodzieży) do podziękowań za udzielenie sakramentu

* * *

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg formularza otrzymanego w parafii.

Plan spotkania: w I piątki miesiąca:
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej,
18.00 Msza św. z katechezą;
po Mszy św. spotkanie organizacyjne.