Bierzmowanie

Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

PRZYGOTOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

Kolejna grupa młodzieży naszej parafii
przystąpi do sakramentu bierzmowania 

 Planowany termin

maj 2019 r.

****************************

Spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowaniaobowiązkowe.

Odbywają się one w piątki, 2 razy w miesiącu, wg. porządku:

18.00 – Msza św. z katechezą dla wszystkich
po Mszy św.  – spotkanie w grupach

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg poniższego formularza otrzymanego w parafii.
(wydruk z naszej strony internetowej powinien mieć format A5)

Download the PDF file .