Bierzmowanie

 SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

UWAGA KANDYDACI DO BIERZMOWANIA!!!!

Bierzmowanie  w naszej parafii zostało zaplanowane na 15 maja 2021 r. o 14.30 – grupa A, o 16.00 grupa B.

Spotkanie organizacyjne kandydatów w poniedziałek i w piątek.
Rozpoczęcie zawsze Mszą św. o godz. 18.00.

Ze względu na ograniczenia sanitarne i po ustaleniach z ks. Biskupem w Mszy św. będzie możliwe uczestnictwo tylko dla kandydata do bierzmowania oraz świadka, którego kandydat wybiera sam. Świadkiem nie może być rodzic.
Pozostałych członków rodziny prosimy o pozostanie w domach. Msza św. będzie transmitowana przez internet.

Tę sprawę rozważymy na spotkaniu organizacyjnym.
Proszę więc wszystkich zainteresowanych o obecność na spotkaniu.
Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 18.00 w czwartek.

o. proboszcz

 

 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny”.
(KKK 1316)

****************************

Wszelkie zapytania dotyczące katechez i przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy kierować do Proboszcza.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje tych, którzy zostali ochrzczeni poza naszą parafią)

pisemne zgłoszenie kandydata wg poniższego formularza otrzymanego w parafii.
(wydruk z naszej strony internetowej powinien mieć format A5)

plik w wersji pdf: Zgloszenie_do_Bierzmowania_druk