Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.
(KKK 1601)

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego.

 

Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
 • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
 • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania – ważne 6 miesięcy,
 • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego – ważne 6 miesięcy.

Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymują “Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie niedziele.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

Ponadto narzeczeni:
· uczestniczą w naukach przedślubnych,
· korzystają z poradni życia małżeńskiego,
· uczestniczą w dniu skupienia dla narzeczonych.

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA W DEKANACIE NIEDOBCZYCE

I. NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE DLA NARZECZONYCH

MIEJSCE: PARAFIA Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach – Dom Katechetyczny

TERMIN: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

CZAS: 4 KOLEJNE SOBOTY MIESIĄCA GODZ. 19.00

 • I SOBOTA – spotkanie formacyjne
 • II SOBOTA – spotkanie formacyjne
 • III SOBOTA – spotkanie formacyjne
 • IV SOBOTA – spotkanie formacyjne

II. PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO W DEKANACIE NIEDOBCZYCE

 • Biertułtowy – wtorek 16.30 / Dom Katechetyczny (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
 • Głożyny – poniedziałek godz. 18.00
 • Niedobczyce I i III – poniedziałek miesiąca godz. 18.00/ kancelaria parafialna
 • Niewiadom parafia pw. Bożego Ciała – poniedziałek godz. 19.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

III. DEKANALNY DZIEŃ SKUPIENIADLA NARZECZONYCH

MIEJSCE: Zamysłów – kościół parafialny – godz. 15.00

TERMIN: III niedziela miesiąca – marzec, czerwiec, wrzesień, 

PROGRAM: 15.00 – Rozpoczęcie spotkania; konferencja kapłana
                     15.30 – Nabożeństwo z rachunkiem sumienia – okazja do spowiedzi św.
                     16.00 – Msza święta; zakończenie spotkania.

IV. ARCHIDIECEZJALNY KURS DLA NARZECZONYCH

 wszystkie informacje na stronie www.przednamimalzenstwo.pl