Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.
(KKK 1601)

Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go minimum 2 dni przed umówionym terminem na spisanie protokołu: danenarzeczeni

Download the PDF file .

Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
  • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania – ważne 6 miesięcy,
  • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego – ważne 6 miesięcy.

Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymują “Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie niedziele.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

Ponadto narzeczeni:
· uczestniczą w naukach przedślubnych,
· korzystają z poradni życia małżeńskiego,
· uczestniczą w dniu skupienia dla narzeczonych.

W DEKANACIE NIEDOBCZYCE:

NAUKI PRZEDŚLUBNE:

Miejsce: Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Mary Panny w Biertułtowach
Termin: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień – godz. 19.00.

– I sobota,
– II sobota,
– III sobota,
– IV sobota.

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO:

– Niedobczyce: I i III poniedziałek miesiąca – od godz. 18.00 (kancelaria parafialna) – narzeczeni zapisują się osobiście lub telefonicznie,
– Biertułtowy: środa – godz. 16.30 (Dom Katechetyczny),
– Głożyny: poniedziałek – godz. 18.00.

DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH:

Miejsce: Parafia Niepokalanego Serca Maryi w Głożynach
Termin: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień – III niedziela miesiąca – godz. 14.30.
Program:
– 14.30 – konferencja kapłana,
– 15.30 – okazja do spowiedzi,
– 16.00 – nabożeństwo,
– 17.00 – msza św.

Zachęcamy również narzeczonych do uczestniczenia w kursach organizowanych przez Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej “Przed nami małżeństwo”. Jest to nowa forma przygotowania do życia w małżeństwie. Szczegółowe informacje oraz terminy i miejsca spotkań są dostępne na stronie www.przednamimalzenstwo.pl.