Pogrzeb

SPRAWY POGRZEBOWE

Sprawy pogrzebowe są omawiane z osobami należącymi do bliskiej rodziny zmarłego. W celu ustalenia szczegółów dotyczących pogrzebu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej.

Do pochówku wymagane są następujące dokumenty:

    • Karta zgonu zmarłego wydana przez Urząd Stanu Cywilnego,
    • Akt zgonu do wglądu,
    • Ewentualne zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego przed jego zgonem,
    • W przypadku zmarłego, który mieszkał poza terenem naszej parafii – zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego, iż parafia została poinformowana o zgonie
    • W przypadku, kiedy rodzina pragnie pochować zmarłego na terenie innej parafii, powinna zgłosić się w kancelarii parafialnej w celu odnotowania zgonu naszego parafianina.