I Komunia św.

 SAKRAMENT I KOMUNII ŚW.

PRZYGOTOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

“Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki…
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma ży
cie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim”.
(J 6, 51. 54. 56).

Kolejne spotkania dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców:
1. każda niedziela – Msza św.;
2. w październiku – Msze św. z różańcem;

spotkania formacyjno-duszpasterskie:
21 października – Msza św. o 18.00 połączona z różańcem
(dzieci prowadzą różaniec)
4 listopada
– 16.00 – katech
eza dzieci wczesnokomunijnych oraz Msza św. o 18.00 dla wszystkich (spotkanie formacyjne)
2 grudnia – 16.00 – katecheza dzieci wczesnokomunijnych oraz Msza św. o 18.00 dla wszystkich (spotkanie formacyjne)
8 grudnia – Msza św. o 18.00
(lub 17.00 – w razie obostrzeń sanitarnych) połączona z nabożeństwem (poświęcenie medalików MB Niepokalanej)

Termin I Komunii św.:
w roku 2022: BOŻE CIAŁO, 16 czerwca, godz. 12.00 lub 12.30

od roku 2024: na stałe I Niedziela czerwca

Termin I spowiedzi św.:
Dzień przed Uroczystością I Komunii św.

Potrzebne dokumenty:
świadectwo chrztu (obowiązuje dzieci, które zostały ochrzczone poza naszą parafią)
pisemne zgłoszenie dziecka wg formularza otrzymanego w parafii lub na katechezie.