Spowiedź św.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – 

SPOWIEDŹ ŚW.

“Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”.
(KKK 1422)

Sakrament pokuty w naszym kościele sprawowany jest przed każdą Mszą św.

Ponadto comiesięczna okazja do spowiedzi:

  • dla dzieci w I czwartek i I piątek miesiąca w wyznaczonych godzinach (od godz. 17.30).
  • dla młodzieży w I piątek miesiąca od godz. 17.00 przed Mszą św. i spotkaniem.
  • dla dorosłych w I piątek pół godziny przed poranną Mszą św. i w czasie GODZINY ŚWIĘTEJ od 17.00 oraz I sobotę miesiąca pół godziny przed poranną Mszą św.