Franciszkańskie czuwanie – Transitus

We wtorek 3 października, odbyła się, przy udziale Tercjarzy i młodzieży franciszkańskiej, bierzmowańców i dzieci, na Msza św.
o godz. 18.00, połączona z
Nabożeństwem TRANSITUS, upamiętniającym przejście św. Franciszka z życia ziemskiego do życia wiecznego. Przy wygaszonym świetle i zapalonych świecach rozważaliśmy ostatnie chwile ziemskiego życia naszego Zakonodawca. Natomiast w środę obchodziliśmy Uroczystość św. Franciszka z Asyżu.