Misjonarz z Afryki

Dziś gościmy u nas o. Doriana Plasa OFM – misjonarza w Afryce, który głosi nam Słowo Boże, a po Mszach św. przed kościołem będzie zbierał ofiary na potrzeby naszych franciszkańskich misji.