NOWA LISTA ZMARŁYCH Z “ROCZNYCH WYPOMINEK”

12 MSZY ŚW. ZA ZMARŁYCH WSPOMINANYCH
ODPRAWIANYCH OD LISTOPADA DO PAŹDZIERNIKA 2020/2021
W KAŻDY III PIĘTEK MIESIĄCA

Bożemu Miłosierdziu polecajmy dusze naszych wiernych zmarłych:

 1. Helenę, Aleksandra, Stanisława, Józefa Krynieckich, Zygmunta, Teresę, Wacława Machalińskich, ++ Ewę Drozd, jej męża ++ rodziców, Danielę Pochorecką, ++ rodziców, Walerię, Stanisława, Jana, Kazimierza Śliwińskich, Wacławę Witkowską,, dusze w czyśćcu cierpiące, kapłanów: ks. Stanisława, ks. Zbigniewa, ks. Tadeusza, ks. Piotra;
 2. Helenę i Brunona Chowaniec, Pawła i Martę Mandrysz, Józefę i Floriana Chowaniec, Floriana i Stanisława Chowaniec, Emilię i Franciszka Wachowskich, Bertę i Leona Mandrysz, Wiesława, Stanisława Gutka, Monikę i Karola Staś, Barbarę i Zygmunta Kuczyńskich, Zofię Zoryj, ++ rodziców z obu stron;
 3. Henryka Chudzik, Kazimierza Oszek, ++ z rodziny Chudzik, Wojtasz, Sławomira Dziubę, Maję Terkiewicz Sidelnik, ks. Tomasza Wiosnę, Halinę Lewandowską, Halinę i Józefa Brachmańskich;
 4. Marię, Jana, Czesława, Helenę, Jana, Władysława, Stefanię, Grażynę, Jana, Annę, Halinę, Mulawa, Stanisława, Annę, Anielę, Stanisława, Anielę i Teresę Kraczek, Zdzisławę, Michała, Kraczek Józefa i Krzysztofa Zwolińskich, Zdzisława Gleń, Władysława Kusiak, Janinę, Mieczysława, Zofię, Marię, Maksymiliana Litkowiec;
 5. Zygmunta i Anielę Gaszka, Józefa Strzeleckiego;
 6. Konrada, Zofię, Gerarda Klimek, Annę, Ryszarda Barteczko, ++ z rodzin Abraham i Skrytek;
 7. Pawła, Angelikę, Jerzego Rezner, Maksymiliana, Matyldę, Erwina, Waltera, Janusza i Jerzego Szymurów, Maksymiliana Habla;
 8. Józefa i Martę Kirszniak, Franciszka Nowrot, Alojzego i Emilię Hajok, Jana i Helenę Nowrot, Pawła i Agnieszkę Nowak, Pawła i Wiktorię Kirszniak;
 9. Zygmunta i Marię Kulik, Władysława, Klarę i Martę Tatarczyk, Alojzego, Matyldę i Annę Wałach, Jana i Annę Kulik, Eugenię i Bronisława Weideman, Helenę i Henryka Adamczyk, Bolesławę i Antoniego Swaczyna, Jana i Anielę Przeczek, Monikę Wolnik, Łucję i Erwina Rocznik, córkę Genowefę i zięcia Mariana;
 10. Helenę Michalską, Józefa i Marię Michalskich, Henryka Michalskiego, Aleksandra i Jadwigę Choszczewskich, Mieczysława Choszczewskiego, Mirosława i Mariannę Soliwodzkich;
 11. Jana, Alicję, Henryka Fajkus, Helenę, Sarę, Janusza Krauze, Feliksa Marczyńskiego, Roberta Szmel, Franciszkę i Antoniego Paniczek;
 12. Andrzeja Madejskiego, Walerię i Jana, Błażeja, Krystynę i Henryka Kaczmarczyków, Marię i Franciszka Siernych;
 13. Apolonię, Antoniego i Zygmunta Stabla, Monikę Błaszczyk, Marię i Sylwestra Gonsior;
 14. Anielę Kulik i syna Krzysztofa (br. Jarosława OFM), Wojciecha Kulik i dwie żony, ++ z rodzin Kulik i Urbańczyk;
 15. Elżbietę i Huberta Rugor, ++ z rodzin Rugor, Kempner i Piecha;
 16. Agnieszkę i Kornelię Trompeta, Marię i Antoniego Morys;
 17. Antonię i Gintra Koch, Andrzeja Koch, Annę i Jana Tytko, Gertrudę i Alojzego Koch;
 18. Różę i Józefa Zimoń, Marię i Antoniego Prus, Roberta Zielonkę, Martę i Emanuela Zimoń, Joannę Kilan, Albinę Kuczera, ks. Longina Blachę;
 19. Marię i Bonifacego Wacławczyk, ++ rodziców i brata Zygmunta oraz ++ teściów;
 20. Andrzeja Szweda, rodziców Alicję i Zygmunta, Marię i Jerzego Zając, synową Krystynę, Romana Albińskiego, Elfrydę Baron, Irenę Grzegorzewską i Antoniego Koralewskiego;
 21. Jana i Annę Wojaczek, Alojzego i Wandę, Wojaczek, Marię i Józefa Cyroń, Mirosławę Kiełkowską;
 22. Helenę, Antoniego Żyłka;
 23. Józefę i Bronisława Wawocznych, Monikę i Edmunda Popek, Gertrudę i Ludwika Wawocznych, Zygfryda i Jana Wawocznych, Błażeja Skibę, Wojciecha Hoinica, Oskara i Annę Pawlas;
 24. Bronisława Puzio, jego rodziców, Kunegundę, Teofila Cyroń, trzech synów, synową, zięcia, Jerzego Puzio, Cecylię Gajdera, Józefę i Ryszarda Cieślak, ++ z rodzin Puzio i Cyroń;
 25. Kazimierza Oszek, ++ z rodziny Oszek, ++ z rodzin Lange, Henryka Chudzik, Jana Chromika, Franciszka Bryja;
 26. Zofię i Piotra Włosińskich, Czesława Krawczyka;
 27. Anielę i Wiktora Palenga oraz + Łucję Polok;
 28. Alfreda Dyrbuś, Stanisława, Franciszkę, Elfrydę Dyrbuś, ++ z rodzin Dyrbuś, Wałach, Marię, Stanisława i Eugeniusza Dębskich, ++ z rodzin Dębski i Rekus, Małgorzatę, Pawła, Dietra Glatz, Martę i Łucję Kusznik, Zuzannę i Zdzisława Gizowskich, Klarę Nosiadek, ks. Wacława Basiaka;
 29. Łucję Kapsa, Bogumiła Fiałkowskiego, Marię Szendzielorz, Marię i Józefa Kapsa, Łucję i Ludwika Godziek, Jana Rojek, Danutę Hyba, Zygmunta i Eugeniusza Godziek, Jolantę i Annę Kapsa, Marię Gruszka;
 30. Irenę i Franciszka Grzegoszczyk, Walerię i Jana Pielorz, Helenę i Erwina Ćwięczek, Gertrudę Grzegoszczyk, Marię Ćwięczek, Marię i Mariolę Pielorz, Marcelinę i Radosława Pielorz, Janinę i Bolesława Oślizło, Krystynę i Jerzego Marcelanik;
 31. Franciszka Nowrot, ++ rodziców Jana, Helenę Nowrot, Alojzego i Emilię Hajok;
 32. Martę i Józefa Szymeckich, pokrewieństwo Szymeckich i Norek, Marię, Alojzego i Damiana Rocznik, pokrewieństwo Rocznik i Kacperek;
 33. Jana, Mieczysława, Annę, Alojzego Malok, Edwarda, Jadwigę, Janinę, Leopolda Łotockich, Anielę i Michała Jaśkiewiczów, Józefa i Wiktorię Fojcik;
 34. Pawła Robenek, żonę Klarę, Alojzego Robenek i żonę Antonię, Józefa Datko i żonę Bronisławę, synów Hieronima i Jerzego, Stanisława Kieler i żonę Mariannę, syna Bogdana i zięcia Zygmunta; Joachima Porwoł, żonę Irenę i zięcia Stanisława, Józefa Konkol i żonę Paulinę;
 35. Annę i Ryszarda Barteczko, ++ rodziców, rodzeństwo, krewnych i znajomych z rodzin: Nogły, Barteczko, Abraham, Skrytek, Elfrydę, Alojzego, Jana Kaczmarczyków, ++ rodziców i Krewnych, Hannę Bochenek, Edytę, Stefana, ks. Longina Blachę, Elfrydę, Franciszka Holona, ++ rodziców i rodzeństwo;
 36. Małgorzatę Wengrzyk, Pawła Wengrzyk, Henryka Cupiał, Jana, Aleksandrę, Józefę Cupiał; Jana Marek, Hildegardę Wiesiołek, Ryszarda Rutkowskiego;
 37. Jana, Annę i Wilhelma Szymurów, Alojzego, Marię, Bożenę i Bernarda Pochcioł;
 38. Norberta Kozub, Adolfa i Annę Kozub, Klarę i Konrada Sosna, Franciszkę i Wiktora Pyszny, Anastazję i Józefa Nojkirch, ++ z dalszej rodziny, pokrewieństwo, przyjaciół i sąsiadów;
 39. Helenę i Ignacego Koch oraz ++ z rodziny Koch i Kuczera;
 40. ++ rodzin Golińskich, Siewierskich, Miodowskich, Kraiczoków;
 41. Eugeniusza i Zbigniewa Gatnar; ++ z rodziny Gatnar i Rostek;
 42. Leszka, Stanisława i Pelagię Sikorów, Edmunda Szeligę, Ryszarda Zielińskiego i ++ z rodziny; za ++ Zofię i Stanisława Klimków, Ignacego Ogar, ++ z rodzin Kosno, Klimek, Kwiatków, ++ z pokrewieństwa i powinowatych; za ++ z rodzin Plas, Gąsior, Madeja, Ostruszka
  i Poloczek; za ++ z rodzin Kasmatowicz, Pokład, Finiak, Dąbrowa, Plata, Kazierskich, Ilkiewiczów, Zych i Sokołowskiech; za + Aurelię Androsz;
 43. ++ kapłanów i braci zakonnych pracujących w naszej parafii: o.  Konstantego, o. Judę, br. Paschazjusza; ++ tercjarzy z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ++ ze wszystkich grup i wspólnot naszej parafii, dobroczyńców, budowniczych i fundatorów kościoła i klasztoru oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.