ODPUST BOŻONARODZENIOWY Z OKAZJI 800-LECIA I STAJENKI BETLEJEMSKIEJ

Drodzy Bracia i Siostry!
Od 8 grudnia 2023 r., a więc od naszego odpustu parafialnego ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, aż do 2 lutego 2024 r. będzie można uzyskać odpust zupełny, nawiedzając kościół franciszkański, a w przypadku Zamysłowa, otwartą codzienne kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu, modląc się przed ustawionym w kościele żłóbkiem.
O dar ten i przywilej zabiegała rodzina franciszkańska u Ojca Świętego z okazji przypadającej w tym roku 800. rocznicy żywej szopki, wystawionej przez św. Franciszka w Greccio.
Dla przypomnienia, warto zaznaczyć, że aby uzyskać odpust zupełny, osoba wierząca wierni musi wypełnić zwykłe warunki, to znaczy:
– być w stanie łaski uświęcającej,
– nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu,
– przyjąć Komunię św.,
– odmówić modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz dowolną w intencjach papieża.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Można go ofiarować za siebie albo za osobę zmarłego.