ROCZNE WYPOMINKI (2022-2023) – każdy III piątek miesiąca

Aktualizacja: 11.11.2022

MODLITWY
ZA ZMARŁYCH WSPOMINANYCH
ODPRAWIANYCH OD LISTOPADA 2022 DO PAŹDZIERNIKA 2023
W KAŻDY III PIĘTEK MIESIĄCA

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY ZMARŁYCH: Annę i Mariana Czepielów, Luizę i Franciszka Malok, Annę i Władysława Czepielów * Zofię i Stanisława Klimków, Ignacego, ++ z rodzin Kosno, Klimek, Kwiatków, ++ z pokrewieństwa i powinowatych *  Mariannę i Stanisława, Zofię i Jana, Anastazję, Jadwigę, Mariannę i Benedykta Pydynów, Alinę Lewandowską i syna Grzegorza, Łucję i Herberta, Teofila Wojtynków, Sabinę i Bronisława Budziewskich i córkę Annę, Marię Magiera syna Grzegorza, Stelutę Cardarar, ks. Andrzeja Kaczmarka, ks. Marka Drogosza, ++ z rodzin: Piontek, Lewkowicz, Wilczek, Wita, CiurarDwórski, Szymura i + Krystynę Kończyk * Jana, Annę i Wilhelma Szymurów, Alojzego, Marię i Bernarda Pochcioł * Danutę Wolską, Salomeę i Edwarda Widawskich, Genowefę i Leona Wolskich, Marolda Hadamek, Marcina Mielimonka, Wiesława Latos, Zofię i Jana Sodo oraz Wiesława Pestkę*  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

BOŻEJ ŁASKAWOŚCI POLEĆMY ZMARŁYCH: * Aleksandrę Dorobis * Martę i Józefa Szymeckich, ++ pokrewieństwo Szymecki i Norek,  Marię, Alojzego i Damiana Rocznik, pokrewieństwo Rocznik i Kasperek, Annę i Ryszarda Skupień, Elżbietę, Wacława i Kornelię Banasiak, Marię i Ludwika Skupin oraz ich dzieci, Henryka Skorek, Wiktorię i Piotra Wojciechowskich * Alfreda i Ewę Dyrbuś * Anielę i Józefa Wilków, syna Mieczysława, Mariannę i Czesława Wilków, zięcia Bogdana, Halinę i Stanisława Wilków, syna Marka, Elżbietę i Jerzego Rabusów, syna Ryszarda, córkę Cecylię z mężem, Stefanię i Karola Wicików, Barbarę i Jana Bocionków, syna Jacka, Elżbietę Potempa, Agnieszkę Hampel, Martę Madeja * Wandę i Jana Sikorów, Klarę i Konstantego Marcolów, córkę Elżbietę i syna Ludwika z żoną, Anastazję i Ludwika Sikorów, córkę Florentynę, synów Antoniego i Wincentego z żonami, Weronikę i Karola Pytlików, syna Damiana, Annę i Wilhelma Spałków, zięcia Huberta i wnuka Zenona, Martę i Leona Paków, syna Kazimierza, Elżbietę i Jana Marcolów, syna Mariana i córkę Krystynę *  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

BOGU MIŁOSIERNEMU POLEĆMY ZMARŁYCH: * Alfreda i Ewę Dyrbuś, Stanisława, Franciszkę i Elfrydę Dyrbuś, Stanisława, Marię i Eugeniusza Dębskich, Pawła i Małgorzatę Glatz, Dietra i Annę Glatz, Józefa Haub, Łucję i Martę Kusznik, Józefa i Hildegardę Lenert, Zuzannę i Zdzisława Gizowskich, Klarę Nosiadek, Sabinę Kaczorowską, ++ z rodzin: Dyrbuś, Dębski, Glatz, Kusznik, Rekus i Wałach, ks. Wacława Basiaka, Wilhelma i Henryka Zimmer * Helenę i Ignacego Koch oraz ich rodziców i krewnych * Małgorzatę i Pawła Wengrzyk, Henryka Cupiał, Jana, Aleksandra i Józefę Cupiał, Mariannę i Wawrzyńca Gojny, Klarę i Teodora Wengrzyk, Hildegardę Wiesiołek, Ryszarda Rutkowskiego, ++ z rodzin: Cupiał, Wengrzyk, Gojny * Zygmunta i Marię Kulików, Władysława, Klarę i Martę, Tatarczyków, Alojzego, Matyldę i Annę Wałachów, Jana i Annę Kulików, Helenę i Henryka Adamczyków, Bolesławę i Antoniego Swaczynów, Jana i Anielę Przeczków, Monikę Wolnik * Apolonię, Antoniego i Zygmunta Stablów, Monikę Błaszczyk, Marię i Sylwestra Gonsiorów, ++ z pokrewieństwa rodzin: Błaszczyków, Stablów, GonsiorówWIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH: Marię Wacławczyk, męża, rodziców, brata i teściów * Władysława, Zdzisława, Annę i Kazimierza Pukowiec, Marię, Wincentego Cieślik oraz zmarłe dzieci, za + ks. Wojciecha Mrochen oraz Łucję Biegesz * Adama, Aleksandrę, Hildegardę i Józefa Koch, Katarzynę Garczyńską, Jadwigę i Eryka Wuwer i Aleksandrę Olczyk * Jana, Mieczysława, Annę i Alojzego Maloków, Edwarda, Jadwigę, Leopolda i Janinę Łotockich, Anielę i Michała Jaśkiewiczów, Adelajdę i Eryka Niemczyków, Tadeusza, Józefa i Jadwigę Dudzic, Teofila Dudzic i ++ rodziców, Józefa i Wiktorię Gonsiorów, Leopolda Kuczera i ++ rodziców, Józefa i Wiktorię Fojcików, Łucję i Alojzego Szymurów, Elżbietę Michalik * Annę i Rudolfa Byczek, Helenę i Antoniego Klon, Agnieszkę i Macieja Rój, Mariana Rój, Urszulę Siodłoczek, Ilonę Barteczko * Bożenę Szymura, Eleonorę Hajok, Wiktorię Parma * Józefa Cyrana, ++ rodziców, Justynę, Bertę i Helenę Fuks * Zygmunta Pyszny, Alojzego i Bronisławę Pysznych, Dominika i Elżbietę Paszendów, Henryka i Różę Paszendów, Romana i Mirosława Bezuchów, Jerzego i Urszulę Słaninów, Joannę Pawlik, Bertę i Wilhelma Greszlów, Kornelię Naczyńską, Jerzego i Bernadetę Hajskich, Jerzego i Jolantę Pysznych *  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

BOŻEJ ŁASKAWOŚCI POLEĆMY ZMARŁYCH: * Barbarę i Zygmunta Kuczyńskich, Helenę i Brunona Chowaniec, syna Floriana, zięcia Wiesława, wnuczkę Gabrielę, Monikę i Karola Staś, ++ z rodzin Kuczyński, Chowaniec, Mandrysz * Praksedę i Rudolfa Pieter oraz ++ z ich pokrewieństwa, Alfreda Badura i ++ z pokrewieństwa * Jana i Emilię Boczek, Piotra, Mariannę i Władysławę Malara, Stanisława i Zygfryda Boczek, Czesława Malara * Łucję i Roberta Zielonka i ich rodziców: Annę i Maksymiliana, Konstantynę i Józefa, Cecylię i Karola Ciesielskich oraz ich ++ rodziców: Anielę i Antoniego, Józefę i Jana, Zygmunta Kempner i jego żonę Annę * Jadwigę, Herberta i Andrzeja Wieland, Marię i Konrada Szewczyk * Alicję, Jana i Henryka Fajkus, Roberta Szmel, Helenę, Janusza i Klarę Kruze, Feliksa Marczyńskiego, Franciszkę, Antoniego Paniczek, Karola i Paulinę Fajkus *WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

BOŻEMU MIŁOSIERDZIU POLECAMY ZMARŁYCH: * Cecylię i Jana Soja, Annę i Stanisława Niemiec, Helenę i Michała Łepik, Marię i Andrzeja Bęben, Janinę i Wawrzyńca Niemiec, Stanisławę Szełemej, Stanisława Soja, Ryszarda Gardynik, Bogumiłę Niezgoda * Zygmunta i Anielę Gaszków, Józefa Strzeleckiego * Małgorzatę i Adama Palar oraz ich rodziców i rodzeństwo, Gertrudę i Jerzego Datko, Otylię Wołoską * Henryka Hudzik, Kazimierza, Franciszka Oszek, Liliannę Gostyńską, Halinę Kostka, ks. Tomasza Wiosnę, Marka Basińskiego, Jana Hauder,  Wawrzyńca i Teresę Hudzik, Helenę i Antoniego Wojtasz * Jadwigę i Huberta Tkoczów, ++ rodziców i rodzeństwa z obu stron, ks. Aleksandra Kwaśnego, ++ dziadków z rodziny Tkocz i Kostaniuk * Bronisława Puzio, rodziców, teściów i Cecylię Gajdera * Tadeusza, Jana i Martę Śpiewok, synów: Bolesława, Edwarda i Zygfryda, córkę Jadwigę z mężem, wnuczki: Krystynę, Marię i Danutę, Jana Michalskiego, rodziców i teściów, Jana, Weronikę, Jerzego Konik, Bolesława Michalskiego, Antoniego, Martę Szweda, synów: Zygfryda, Albina z żoną Gertrudą, Joachima i Romana z córką Marią, ++ z pokrewieństwa * WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH: * Zofię Ryszka, męża Brunona, syna Damiana, Rozalię i Józefa Dudziaków, synów Antoniego i Alfreda, Zofie Ryszka i męża Emanuela, syna Ewalda, Halinę Maciączyk, Elżbietę Wierzbicką i Marylę Krajewską * Angelikę i Pawła, Jerzego Rezner, Matyldę i Maksymiliana, Erwina, Waltera, Janusza i Jerzego Szymurów, Maksymiliana Habel i Różę Paszenda * Tomasza, Agnieszkę i Kornelię Trompeta, Marię i Antoniego Morys, Adelajdę i Jana Grabowskich, Józefa i Jana Jezusek oraz ++ rodziców, Elżbietę Sikoń, ++ rodziców i brata * Andrzeja i Tadeusza Madejskiego, Walerię, Jana i Błażeja Kaczmarczyków, Marię i Franciszka Siernych, Helenę Michalską, Marię, Józefa, Henryka Michalskich, Jadwigę i Aleksandra, Mieczysława Choszczewskich, Mariannę i Mirosława Soliwodzkich * Konrada, Zofię, Gerarda Klimków, Annę i Ryszarda Barteczków * Michalinę i Stanisława Bednorzów, ++ z pokrewieństwa Bednorz i Kuśka, Stanisławę Skupińską *  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

BOGU MIŁOSIERNEMU POLEĆMY ZMARŁYCH: * Wiesława Chowaniec, ++ rodziców Brunona i żonę Helenę, syna Floriana, dziadków, rodziców chrzestnych: Emilię i Leona, Karola i Monikę Stasiów, Martę i Pała Mandrysz, Bertę, Leona, Jana, Jadwigę Mandryszów, ++ z rodzin: Chowaniec, Gutka, Mandrysz, Staś, Misztal, Adamus, Zoryj, Czubak, za ++ kapłanów, misjonarzy, sąsiadów * Babcie Stasie, dziadka Józefa, Helenę, Aleksandra, Czesława Krynickich, Walerię, Stanisława, Jana Śliwińskich, ++ rodziców chrzestnych: Wacława i Wacławę, Zygmunta, Teresę, Wacława Machalińskich, Ewę, Zbigniewa, rodziców Drozdów, Zdzisławę Drozd, Henryka Zelskiego, Krystynę Haller i ++ rodziców z obu stron, Helenę Marszałek, ++ z rodziny, Kazimierę i Zygmunta Polanowskich, ++ rodziców * Józefę i Bronisława Wawocznych, Gertrudę, Ludwika, Jana, Zygfryda Wawocznych, Annę i Oskara Pawlasów, Wojciecha Hoinica, Błażeja Skibę oraz Monikę i Edmunda Popek * Otylię i Joachima Rum, Andrzeja Rum oraz ++ z pokrewieństwa * WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH: * Eugenię i Eugeniusza Gryt, Waleskę i Leopolda Długosz, Antoninę i Wiktora Gryt, Henryka Kuczera, Róże i Jana Gojnych * Romana, Elżbietę i Huberta Rugor, Jana i Marię Kempner * Cecylię i Stanisława Bocheńskich, ++ rodziców z obu stron, Irenę i Alojzego Gryman, ich rodziców, ++ z rodzin: Bocheński, Gryman, Benisz * Łucję i Gerarda Oleś, rodziców i teściów, Martę i Stanisława Wiesiołek oraz ++ z rodziny: Oleś i Czernek * Anielę, Kulik i syna Krzysztofa – br. Jarosława OFM, rodziców i teściów oraz ++ z rodziny: Kulik i Kiełkowskich, Wojciecha Kulika, dwie żony: Marię i Franciszkę oraz ++ z rodzin: Kulik i Urbańczyk * Petronelę, Bronisława, Weronikę, Stanisława, Marcina Berezowskich, Aniel, Wincentego, Eugeniusza, Romana Ochojskich, Marię, Piotra Hłucheńkich, Ewę, Norberta Paluchów, ++ z rodzin: Berezowski, Ochojski, Pinior i Szumski * Andrzeja Szweda, ++ rodziców: Alicję i Zygmunta, Marię i Jerzego Zając, synową Krystynę, Romana Albińskiego, Elfrydę Baron, Irenę Grzegorzewską, Antoniego Koralewskiego *  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

BOGU MIŁOSIERNEMU POLEĆMY ZMARŁYCH: * Annę i Ryszarda Barteczko, ++ rodziców i rodzeństwo, Elfrydę i Alojzego, Jana, Hannę, Kaczmarczyk, ++ rodziców i rodzeństwo, ks. Longina Blacha, jego rodziców i rodzeństwo, Elfrydę i Franciszka Holona, córkę, rodziców i rodzeństwo, Franciszka Ryszkę, Stefana, Konrada i Franciszka * Irenę i Franciszka Grzegoszczyków, Walerię i Jana Pielorzów, Matyldę i Franciszka Grzegoszczyków, Helenę i Erwina Ćwięczków, Marię Ćwięczek, Gertrudę Grzegoszczyk, Marię i Mariolę Pielorz, Marcelinę, Radosława, Eugeniusza Pielorz, Janinę i Bolesława Oślizło, Krystynę i Jerzego Marcelaników, Annę i Zygmunta Jeszków, Reginę i Franciszka Bichlerów * Zofię i Piotra Włosińskich, Czesława i Dariusza Krawczyków * Dorotę i Norberta Paszków, Marię, Leona, Zofię, Agnieszkę Franke, Karola i Salomeę Franke, Władysławę i Stanisława Piekorzów, Marię i Roberta Piekorzów, Łucję i Józefa Kulików, Krystynę Karską, Henrykę Banaszak, Agnieszkę i Gintera Mandrelów, ++ krewnych, znajomych i sąsiadów * WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH: * Erwina Helaka, brata Jana i ++ rodziców z obu stron, Krzysztofa Knura * Walerię i Bernarda Gucwa, Reginę i Franciszka Prus, Grzegorza Trepka * Różę i Józefa Zimoń, Łucję i Roberta Zielonka, Marię i Antoniego Prus, Annę i Maksymiliana Kempner, Martę i Emanuela Zimoń, Albinę Kuczera, Joannę Kilan, ks. Longina Blachę, Jolantę Stanek, Anielę Trybuś, Stanisława Zimoń * Pawła Robenek, żonę Klarę, Józefa Datko, żonę Bronisławę, Józefa Konkol i żonę Paulinę, Stanisława Kieler i żonę Mariannę, syna Bogdana Kieler, Zygmunta Bartodziej, Joachima Porwoł i żonę Irenę, Stanisława Sobika * Konrada Pierchałę * Elfrydę, Pawła Tkocz, Zofię Emanuela Sitek * Jerzego Herman i ++ rodziców, Julię i Floriana Nieszporek, Weronikę i Eugeniusza Tomaszewskich, ++ z rodzin: Pieter, Wajsman, Nieszporek, Kuczera, Kiełkowski, Stróżek, Furta * Edwarda i Elżbietę Nosalów, Andrzeja i Marię Nosalów, Teodora i Zofię Dziwoków, Alfredę Truszkowską, Marka Malisza, Helenę i Eugeniusza Truszkowskich, Grzegorza, Helenę i Julię Wiśniewskich  *  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …

BOŻEJ ŁASKAWOŚCI POLEĆMY ZMARŁYCH: * Hildegardę i Franciszka Norwot i ich rodziców, Gabrielę Nowrot, Martę i Józefa Kierszniak oraz ich ++ rodziców * Józefa i Waldemara Gaj, Lidie Gojny, Teodorę Cudnik, Antoninę Siemieniak, Bronisławę Kowalczyk, Władysława Białego * Józefa Misztal i żonę Alicję, Jana Jabcoń i żonę Monikę, Antoniego Jabcoń, ++ z rodzin: Misztal, Jabcoń, Brunona Chowaniec, i żonę Helenę, Floriana Chowaniec, Wiesława Gutka, Gabrielę Szafrańską, Annę Lewandowską, ++ męża i matkę, Karola Staś i żonę Monikę, za ++ z rodzin: Mandrysz, Chowaniec, sąsiadów * ++ kapłanów i braci zakonnych pracujących w naszej parafii: o. Konstantego, o. Judę, o. Nikodema, br. Paschazjusza, br. Dominika *  ++ tercjarzy z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ++ członków Żywego Różańca, ++ ze wszystkich grup i wspólnot naszej parafii, dobroczyńców, budowniczych i fundatorów kościoła i klasztoru oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE …