WYKAZ MSZY ŚW. ZA ŚP DOKTORA ŁUKASZA ĆWIĘCZKA

WYKAZ MSZY ŚW. ZAMÓWIONYCH PRZEZ OFIARODAWCÓW

w intencji doktora Łukasza Ćwięczka – o dar życia wiecznego

LP. DATA GODZINA OD KOGO / TYTUŁ INTENCJI
1. 18.04.2024 18.00 od Kręgów i Rodzin Szensztackich
2. 19.04.2024 15.00 od Grupy Bożego Miłosierdzia
3. 27.04.2024 08.00 O radość życia wiecznego dla Łukasza; „o łaskę nawrócenia dla grzeszników przez ofiarę jego cierpienia i śmierci”; o utrwalenie się dzieł rozpoczętych przez niego i ich dobre owoce od duszpasterzy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Zamysłowie, kapłanów uczestniczących w pogrzebie oraz LSO Zamysłów
4. 03.05.2024 10.00 W intencji wszystkich osób modlących się i wspierających Łukasza oraz jego rodzinę w czasie choroby na każdym jej etapie: kapłanów, sióstr zakonnych; pacjentów, personelu medycznego i administracji wszystkich placówek i fundacji, w których pracował, współtworzył i działał; przyjaciół i bliskich, towarzyszących na studiach i stażu, misji w Afryce, parafianom z Zamysłowa, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym i ludziom dobrej woli – od rodziców, Mirosławy i Henryka
5. 03.05.2024 10.00 W intencji dawcy szpiku dla Łukasza – o Bożą opiekę i wszelkie potrzebne dary Bożych łask – od rodziców, Mirosławy i Henryka
6. 06.05.2024 18.00 W intencji Łukasza – w 30 dniu po śmierci
7. 08.05.2024 08.00 od matki chrzestnej, Urszuli
8. 09.05.2024 18.00 – od przyjaciół Agnieszki, Joanny i Błażeja
9. 23.05.2024 18.00 od pacjentów i pracowników DPS w Krakowie
10. 28.05.2024 18.00 od matki chrzestnej, Urszuli
11. 30.05.2024 10.30 od rodziców, Mirosławy i Henryka
12. 31.05.2024 08.00 od Kazimierza Kopeć
13. 01-30.06.2024 wg grafiku MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIEo radość życia wiecznego
14. 03.06.2024 18.00 od Katarzyny Kopeć
15. 14.06.2024 08.00 od Jana i Janiny Kopeć
16. 19.06.2024 08.00 od pacjentów i pracowników DPS w Krakowie
17. 26.06.2024 08.00 – od pacjentów i pracowników DPS w Krakowie
18. 01.07.2024 08.00 – od pacjentów i pracowników DPS w Krakowie
19. 03.07.2024 08.00 – od koleżanek i kolegów z EMERGENCY 24
20. 10.07.2024 08.00 – od koleżanek i kolegów z EMERGENCY 24
21. 12.07.2024 08.00 – od Państwa Kazimiery i Stanisława Zwolińskich z ul. Witosa
22. 15.07.2024 08.00 – od koleżanek i kolegów z EMERGENCY 24
23. 22.07.2024 08.00 – od Tomasza Kopeć i Kingi Markowicz
24. 24.07.2024 08.00 – od pacjentów i personelu przychodni RATMEDICA w Trzcianie
25. 31.07.2024 08.00 – od koleżanek i kolegów z EMERGENCY 24
26. 05.08.2024 08.00 – od koleżanek i kolegów z EMERGENCY 24
27. 06.08.2024 18.00 – od Państwa Zofii i Czesława Golińskich z ul. Jarzynowej
28. 12.08.2024 08.00 – od pacjentów i personelu przychodni RATMEDICA w Trzcianie
29. 18.08.2024 19.30 – od Lucyny i Edwarda Magda
30. 21.08.2024 08.00 – od Oddziału Wew. Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie
31. 25.08.2024 10.00 – od Fundacji „SERCE Z DRUGIEJ RĘKI”
32. 26.08.2024 08.00 – od członków Fundacji „PRO SPE”
33. 28.08.2024 08.00 – od Doroty i Jerzego Kopeć z rodziną
34. 30.08.2024 08.00 – od przyjaciół Zuzanny i Pawła Chwalińskich
35. 04.09.2024 08.00 – od przyjaciół Agnieszki, Joanny i Błażeja
36. 12.09.2024 18.00 – od kolegów i koleżanek SP 6 oraz wszystkich pracowników szkoły
37. 13.09.2024 08.00 – od rodziców przyjaciół Łukasza z kierunku lekarskiego
38. 13.09.2024 18.00 – od Doroty i Henryka Tomczyk
39. 23.09.2024 08.00 – od Natalii i Mateusza z Krakowa
40. 27.09.2024 08.00 – od przyjaciół ze studiów medycznych z Krakowa
41. 11.10.2024 08.00 – od koleżanek i kolegów z EMERGENCY 24